Severovýchodně od Nového Zélandu a přibližně na polovině cesty k ostrovům Tonga se rozkládá skupinka nevelkých Kermadeckých (nebo též Kermadekových) ostrovů, které vymezují samostatnou provincii Novozélandské oblasti Holantarctis. Souostroví tvoří šest ostrovů o celkové ploše 33,08 km2, největší a současně nejvyšší je ostrov Raoul, který zaujímá plochu 29,38 km2 a vypíná se do výšky 516 m n. m.
Ostrovy jsou sopečného původu, vznikly v souvislosti se zanořováním pacifické litosférické desky pod desku Indo-australskou zhruba před 1 000 000 let. Budují je především andezity a tufy, které jsou extrémně pórovité. Na ostrovech Raoul a Curtis stále přetrvává sopečná aktivita. Klima je subtropické, průměrné teploty se pohybují kolem 19 °C, za rok spadne 1500 mm srážek; jarní období je nejsušší. Ostrovy jsou v současnosti neobydlené, s výjimkou malé technicko-ochranářské stanice na ostrově Raoul.
Myoporum laetum
Dříve ostrovy pokrývaly husté lesy, zachované především na ostrově Raoul. Stromy dosahují výšky 10–15 m; dominanty jsou Metrosideros kermadecensis (Myrtaceae), Coprosma acutifolia (Rubiaceae) a stromová kapradina Cyathea milnei na vlhkých místech Ascarina lanceolata (Chloranthaceae), Neopanax kermadecensis (Araliaceae), palma Rhopalostylis baueri a stromová kapradina Cyathea kermadecensis. Keřové patro tvoří Suttonia kermadecensis (Primulaceae), Coriaria arborea (Coriariaceae) a Corynocarpus laevigatus (Corynocarpaceae).
Vzhledem k vlhkosti je zde množství epifytů, např. Peperomia endlicheri (Piperaceae), Tmesipteris tannensis (Psilotaceae) a kapradiny Hymenophyllum demissum, Asplenium flaccidum a plavuň Phlegmariurus varius. Ve vyšších polohách se více projevuje relativně suchá perioda, takže v tamních porostech převládá poloopadavý strom Homalanthus polyandrus (Euphorbiaceae). Na otevřených skalkách rostou Senecio kermadecensis (Asteraceae) a Psilotum nudum, na ostrově Macauley keř Boehmeria australis subsp. dealbata (Urticaceae). Na útesech podél pobřeží se vyskytuje keř Scaevola gracilis (Goodeniaceae), z bylin např. lipnice Poa anceps, dále Lobelia anceps (Campanulaceae), Disphyma australe, Tetragonia tetragonioides (oba Aizoaceae), Samolus repens (Primulaceae), Ficinia nodosa (Cyperaceae) a kapradiny Pteris berteroana, Asplenium obtusatum a Hypolepis obtusata. Netypické mangrove tvoří dřeviny Myoporum laetum (Scrophulariaceae) a Pisonia brunoniana (Nyctaginaceae). Na otevřených píscích roste povijnice Ipomoea pes-caprae, Apium prostratum (Apiaceae) a trávy Eleusine indica a Imperata cheesemanii.
Adiantum hispidulum
Květenu tvoří celkem 114 druhů cévnatých rostlin, z nich je 23 endemitů. Výtrusné cévnaté rostliny čítají celkem 38 druhů, tedy 33,6 % celkového počtu, což odpovídá mladé flóře oceanických ostrovů. Většina endemických druhů má nejbližší příbuzné na Novém Zélandu, jen malá část vývojově souvisí s Polynésií. Gondwanský původ mají především druhy vývojově spojené s Novým Zélandem, např. dnes velmi vzácný keřový rozrazil Veronica (Hebe) breviracemosa (Plantaginaceae), ale i výše zmíněný Metrosideros kermadecensis, blízce příbuzný novozélandskému druhu Metrosideros excelsa. Souvislost s Novým Zélandem dokumentují i zdejší keříčkové řeřichy z okruhu Lepidium oleraceum; druh Lepidium castellanum byl odtud nedávno popsán z jižních ostrovů této skupiny. Tropický původ má tráva Imperata cheesemanii, příbuzná druhu Imperata conferta, který má rozsáhlý areál od Indočíny až po polynéské ostrovy.
Samolus repens
Na BOTANY.cz zastupují původní květenu Provincie Kermadeckých ostrovů tyto druhy:

Sousedící floristické provincie:

Coriaria arborea
Fotografovala Věra Svobodová.