Kokosový ostrov je osamocená výspa souše v Tichém oceánu asi 550 km od pobřeží Kostariky. Je jediným suchozemským výchozem samostatného tektonického útvaru, Kokosové desky. Plocha ostrova činí 23,85 km2, nejvyšší bod se vypíná do nadmořské výšky 634 m, pobřeží tvoří z větší části strmé útesy. Geologickým podkladem jsou čediče, staré asi 2 000 000 let. Panuje zde tropické klima s průměrnými teplotami 25,5 °C a ročními srážkami kolem 6000 mm; jediné poněkud sušší období jsou první tři měsíce v roce. Ostrov nemá stálé obyvatele, s výjimkou strážců národního parku.
Kohleria spicata
Většinu ostrova pokrývá tropický deštný les, v němž tvoří hlavní úroveň dřevin Ocotea insularis (Lauraceae), Sacoglottis holdridgei (Humiriaceae), Clusia rosea (Clusiaceae), Henriettella fascicularis a Miconia dodecandra (oba Melastomataceae), na severních svazích i Eugenia cocosensis (Myrtaceae) a Ficus pertusa (Moraceae). V nižší úrovni je stromová kapradina Cyathea notabilis a endemická palma Euterpe precatoria var. longevaginata, keřové patro je husté a druhově dosti pestré, z lián zde rostou Schlegelia brachyantha (Schlegeliaceae) a Entada gigas (Fabaceae). Vzhledem k vysoké vlhkosti jsou zde četní epifyti, zejména bromélie Guzmania sanguinea, orchidej Epidendrum cocoense, dále např. Anthurium scandens (Araceae), Tassadia obovata (Apocynaceae), kapradina Oleandra articulata a endemická plavuň Huperzia pittieri.
Muntingia calabura
V zátokách a v nejnižších partiích jsou porosty kokosové palmy (Cocos nucifera), jehož původnost není úplně jistá, provází je Annona glabra (Annonaceae) a Erythrina fusca (Fabaceae), podél příbojové zóny křoviny tvořené Talipariti tiliaceum var. pernambucense (Malvaceae) a Conocarpus erectus (Combretaceae) a na písčinách povijnice Ipomoea pes-caprae a Canavalia rosea (Fabaceae).
Na útesech jsou hlavní dřeviny místní endemit Cecropia pittieri (Urticaceae) a Clusia rosea, na mírnějších svazích endemická stromová kapradina Cyathea nesiotica, dále Clibadium acuminatum (Asteraceae) a Clidemia strigillosa (Melastomataceae). Vzhledem k charakteru pobřeží zde zcela chybějí pravé mangrove. V nejvyšších partiích ostrova jsou nižší mlžné lesy s dominantní dřevinou Sacoglottis holdridgei a stromovou kapradinou Cyathea alfonsiana, spolu s nimi zde roste endemická kapradina Elaphoglossum reptans.
Conocarpus erectus
Flóra ostrova čítá podle posledních výzkumů celkem 191 původních druhů cévnatých rostlin, z nich je 33 endemitů (tj. 24 % autochtonní flóry). Dále zde bylo nalezeno 71 druhů zavlečených v nedávné době člověkem. Strukturou druhového složení zdejší květena odpovídá geologicky mladému izolovanému ostrovu – vyskytuje se zde 80 druhů kapradin (42 % celkového počtu domácích druhů!) a kapradiny se podílejí na polovině druhového endemismu. Nejbližší vztahy má zdejší květena k Středoamerické a Chocóanské provincii.
Psilotum nudum
Tuto provincii na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Chrysobalanus icaco
Fotografovali Jindřiška Vančurová, Věra Svobodová, Alena Vydrová a Vít Grulich.