Zobrazit místo Provincie Los Llanos na větší mapě

Provincie Llanos je součástí Amazonské oblasti Neotropis. Rozkládá se na severním konci jihoamerického kontinentu; největší část její rozlohy leží ve Venezuele, přesahuje i do východní části Kolumbie a na ostrovy ležící při pobřeží. Kromě těch, které patří pod správu Venezuely (např. ostrov Margarita) sem patří i Nizozemské Antily a ostrovní stát Trinidad a Tobago.
Los Llanos
Převážná část provincie leží v pánvi mezi horami, které lemují pobřeží Karibského moře, a Guyanskou vysočinou: touto pánví vyplněnou třetihorními sedimenty protéká v mírně zvlněné krajině veletok Orinoko. Naproti tomu zmíněný horský hřbet byl vyvrásněn spolu s Andskou orogenezí. Oproti Amazonské provincii se zde setkáváme s klimatickou odlišností, kterou je výrazná perioda sucha.
Los Llanos
Jméno této provincie reflektuje nejdůležitější zdejší vegetační typ. Jako llanos se označuje jihoamerická savana s převládajícími zástupci čeledi lipnicovitých (Poaceae). Tato savana je diferencována – podle vztahu k vlhkostnímu režimu – do několika typů. V polohách, které zůstávají celoročně suché, nejčastěji převládají trávy z rodů Trachypogon, Paspalum nebo Leptocoryphium, které doprovázejí roztroušené dřeviny, např. Byrsonima crassifolia (Malpighiaceae), druhy rodů Jacaranda (Bignoniaceae), Xylopia (Annonaceae) a dalších. V této vegetaci je také původní např. Heliconia psittacorum (Heliconiaceae).
Los Llanos
Vlhké typy llanos jsou v období dešťů přeplaveny vodou. Zde dominují trávy z rodů Andropogon a Mesosetum, skladby vegetace se účastní např. více druhů hrotnosemenek (Rhynchospora). Mezi roztroušenými dřevinami najdeme např. keř Byttneria jaculifolia (Malvaceae) nebo palmu Mauritia flexuosa. Na úpatí horských hřebenů se savana prolíná s lesíky, v nichž se objevují stálezelené, poloopadavé i opadavé dřeviny, např. mnoho druhů rodu Miconia (Melastomataceae), najdeme zde také mnoho zástupců čeledi Fabaceae. Vegetace na ostrovech je poměrně xerofilní a významnou roli zde hrají kaktusy, zejména z rodů Opuntia, Stenocereus a Melocactus, na ostrově Trinidad jsou typické lesy se zastoupením např. Cordia alliodora (Boraginaceae) nebo Bursera simaruba (Burseraceae). Mangrove lemují asi 1/4 délky pobřeží, nejrozsáhlejší jsou v ústí Orinoka. Hlavními druhy této vegetace jsou Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) a Avicennia germinans (Acanthaceae).
Los Llanos
Oproti sousedním provinciím je provincie Llanos druhově mnohem chudší: ačkoli zahrnuje více než polovinu venezuelského území, vyskytuje se zde jen asi 1/5 venezuelské flóry. Rovněž endemismus se pohybuje na nízké úrovni. Je to dáno především historickými důvody: území bylo dlouhou dobu zaplaveno mořským zálivem a nad hladinu bylo vyzvednuto teprve nedávno a kolonizováno elementy ze sousedství, které měly mnohem více času na diferenciaci a izolaci. Proto ve zdejší flóře nacházíme jak elementy andské, tak i guyanské. Nejvíce endemitů náleží do čeledí Fabaceae a Rubiaceae.
Los Llanos
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Los Llanos
Fotografovala Jindřiška Vančurová.