Zobrazit místo Provincie ostrovů Juana Fernándeze na větší mapě

Mladé a izolované sopečné souostroví Juana Fernándeze leží v Pacifiku asi 600 km od jihoamerické pevniny přibližně na 33 ° jižní šířky.

Provincie ostrovů Juana Fernándeze

Ostrovy jsou budovány především pikritovými až čedičovými horninami. Klimatické podmínky odpovídají středozemnímu modelu, ovšem silně oceanicky laděnému. Zimní teplotní minimum je 3 °C, zatímco letní maximum dosahuje téměř 35 °C; největší podíl srážek připadá na zimu, zatímco v létě je výrazný srážkový propad. Existují ovšem značné rozdíly mezi jednotlivými roky, které má na svědomí klimatický jev El Niño.

Provincie ostrovů Juana Fernándeze

Nejnižší polohy ostrovů pokrývají trávníky s druhy Nasella laevissima, Danthonia malacantha (oba předchozí druhy Poaceae) a Acaena ovalifolia (Rosaceae). Výše jsou lesní porosty s dominantní Drimys confertifolia (Winteraceae), endemickými druhy rodu Myrceugenia (Myrtaceae) a Zanthoxylum (Rutaceae). Ještě výše dominují stromové kapradiny Thyrsopteris elegans a druhy rodu Dicksonia a nízké mechaté křivolesy s Azara serrata (Salicaceae) a Cuminia eriantha (Lamiaceae). Na větrem ovlivněných svazích a vrcholech je keříčková vegetace s Gaultheria rigida (Ericaceae) a dřišťálem Berberis corymbosa.

Provincie ostrovů Juana Fernándeze

Flóra souostroví odpovídá izolaci a je nepočetná (dohromady 212 druhů, z toho 55 druhů kapraďorostů), vyznačuje se však vysokým stupněm endemismu. Na druhové úrovni činí 62 %, avšak vyskytuje se zde 12 endemických rodů a 1 endemická čeleď, reprezentovaná fylogeneticky primitivním keřovým druhem Lactoris fernandeziana, který se vyznačuje absencí cév v dřevních svazcích. Obzvláštní podíl endemismu vykazují dvouděložné rostliny, ale vysoký podíl endemitů mezi kapradinami je taktéž velmi překvapivý. Vztahy zdejší květeny jsou nejtěsnější s flórou střední části Chile, projevují se např. zastoupením druhů rodu Drimys a Gunnera, s jihoamerickou květenou souvisí i výskyt endemické palmy Juania australis (Arecaceae). S holantarktickou květenou souvisí zejména druhová skladba nejvyšších poloh s druhy Empetrum rubrum, Lycopodium magellanicum, druhy rodů Acaena, Gaultheria aj. Naproti tomu vztah s Oceánií, resp. Paleotropis dokumentuje výskyt jerlínu Sophora fernandeziana a santálu Santalum fernandezianum, který byl naposledy pozorován v roce 1908.

Provincie ostrovů Juana Fernándeze

Původní druhy rostlin ostrovů Juana Fernándeze na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Provincie ostrovů Juana Fernándeze

Fotografoval Petr Daubner.