Zobrazit místo Provincie Pampy na větší mapě

Severovýchodní provincie holantarktické Chilsko-patagonské oblasti. Zahrnuje centrální část Argentiny, celou Uruguay a nejjižnější výběžek Brazílie, na západě je ohraničena úpatím And.

Pampa

Rozsáhlé plošiny jsou překryté spraší, z nich vyčnívají spíše nižší pohoří, výraznější v Argentině jsou budována prvohorními žulami, zatímco v Uruguayi se nacházejí velmi staré prekambrické vyvřeliny a třetihorní vulkanity. Klima je silně ovlivněno srážkovým stínem And, má kontinentální charakter, zimní srážky přicházejí často i v podobě sněhu, zato léta jsou teplá až horká.

Pampa

Vegetaci tvoří především pampa, tedy travnaté porosty stepního charakteru. Dřeviny se vyskytují spíše na chráněnějších místech, ve větší míře např. v Sierras de Córdoba.

Pampa

Celková druhová diverzita není extrémně vysoká, endemismus je zastoupen jen na úrovni rodové (nevýrazný) a druhové. Ve skladbě flóry převažují lipnicovité (Poaceae), řada rodů (např. Poa, Stipa, Briza a Melica) má bohaté zastoupení i v Holarctis. Z dvouděložných rostlin jsou nejpočetnější hvězdnicovité (Asteraceae), které vytvářejí i keřové formy. Druhová skladba má přechodný charakter mezi typickou Holantarctis, ale je silněji ovlivněná i přesahujícími neotropickými elementy, k nimž patří např. i odolná palma Trithrinax campestris.

Pampa

Na BOTANY.cz najdete tyto původní druhy rostlin Pampy:

Sousedící floristické provincie:

Pampa

Fotografovaly Věra Svobodová, Petra Vančurová a Jindřiška Vančurová.