Zobrazit místo Provincie Paraná na větší mapě

Tato provincie neotropické Brazilské oblasti se rozkládá v nejjižnější části Brazílie ve státech Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul, nepatrně přesahuje do severovýchodní Argentiny do provincie Misiones a do pohraničních oblastí Paraguaye. Hlavním rysem geologické stavby jsou mohutné proudy čedičové lávy, které zčásti překryly staré prekambrické horniny, a na nich usazené mladší, živinami chudé pískovce. Panuje zde subtropické klima s horkými léty a dosti teplými zimami; sněží jen v nejvyšších horských polohách. Srážkově je území povětšině dostatečné, ale při vysokých letních teplotách jsou na plošinách místa se srážkovými propady, kde je růst dřevin potlačován.
Provincie Paraná
Typickou vegetací jsou lesy s pestrou druhovou skladbou s významným zastoupením vavřínovitých (Lauraceae), především rodu Ocotea, dále myrtovitých (Myrtaceae). Místy se v nich vyskytuje mohutný jehličnan Araucaria angustifolia, četné jsou zde epifyty z ananasovitých (Bromeilaceae), např. Tillandsia tenuifolia. Centrum provincie charakterizují dosti rozsáhlé plochy travnatého bezlesí (campos), na němž dominují trávy, např. z rodů Paspalum a Aristida, na vyprahlých místech se udržuje i zakrslá palma Butia paraguayensis.
Provincie Paraná
Květenu charakterizuje přiměřený rodový i druhový endemismus; vyskytují se zde i starobylé prvky, např. Araucaria angustifolia, Podocarpus lambertii nebo Drimys brasiliensis (Winteraceae). Naopak velmi málo jsou zastoupeny palmy (Arecaceae), které zde mají asi jen 3 druhy, a kaktusy (Cactaceae).
Provincie Paraná
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například druhy:

Sousedící floristické provincie:

Provincie Paraná
Fotografovala Petra Adamusová.