Zobrazit místo Provincie Rjúkjú na větší mapě

Řetěz asi 60 ostrůvků mezi Japonskem a Tchaj-wanem tvoří souostroví Rjúkjú, samostatná provincie Východoasijské oblasti Holarctis. Největším ostrovem této skupiny je Okinawa. Ostrovy mají sopečný základ, který je většinou lemován usazenými korálovými vápenci.

Rjúkjú

Klima ostrovů je subtropické, mírné (roční průměr teplot je 22 °C), ovlivněné teplým proudem Kurošio, který podmiňuje vysoké srážkové úhrny (více než 2000 mm, dosti pravidelně rozdělených po celý rok, maximum v pozdním jaru). Charakteristickým prvkem klimatu jsou tajfuny, přicházející v pozdním létě.

Rjúkjú

Hlavním vegetačním typem na ostrovech jsou stálezelené listnaté lesy, jejichž dominantami jsou zejména zástupci čeledi bukovitých (Fagaceae), např. Castanopsis sieboldii nebo dub Quercus miyagii, dále např. šácholan Magnolia compressa z čeledi Magnoliaceae. Jejich součástí jsou i stromové kapradiny, např. Cyathea lepifera a Cyathea fauriei, v podrostu je druhově rozrůzněné keřové patro, v němž roste např. Zanthoxylum amamiense (Rutaceae), z cesmín např. Ilex dimorphophylla a Ilex kusanoi, a četné liány, např. Flagellaria indica (Flagellariaceae).

Rjúkjú

Na tyto porosty místy navazují lesy tvořené endemickou borovicí Pinus luchuensis. Zejména na ostrově Iriomote se vyskytují porosty mangrove, jichž se účastní zejména Avicennia marina (Acanthaceae), Rhizophora mucronata a Ceriops tagal (Rhizophoraceae), v navazujících pobřežních porostech např. Barringtonia asiatica (Barringtoniaceae).

Rjúkjú

Flóra ostrovů v sobě slučuje, podobně jako květena Tchaj-wanu, holarktické a paleotropické prvky. Není příliš bohatá; byl zde zaznamenán jeden endemický rod (Satakentia), náležející mezi palmy (Arecaceae), a 23 endemických druhů. Mezi holarktickými prvky najdeme javor Acer oblongum, kalinu Viburnum tashiroi, kopytník Asarum fudsinoi (Aristolochiaceae), violky Viola amamiana a Viola maculicola, z kapradin např. Diplazium virescens (Athyriaceae). Starobylé japonské prvky zastupuje Aucuba japonica (Garryaceae) a Heloniopsis kawanoi (Melanthiaceae). K tropickému elementu náleží např. druhy tvořící zdejší mangrove, dále např. Syzygium buxifolium (Myrtaceae), Psychotria asiatica a Benkara canthioides (Rubiaceae), ale i Psilotum nudum (Psilotaceae).

Rjúkjú

Původní druhy provincie na BOTANY.cz zastupují:

Rjúkjú

Sousedící floristické provincie:

Rjúkjú

Fotografoval Roman Businský, v říjnu 2008.