Zobrazit místo Provincie severoamerických prérií na větší mapě

Území zahrnuje Středozápad severoamerického kontinentu, na západě je omezeno úpatím Skalistých hor, na severu kontaktem s boreálním lesem, na východě lesnatými oblastmi v povodí Mississippi a podhůří Appalačského pohoří a jižní hranice probíhají Texasem, kde území přechází až do polopouští Sonorské provincie v Madreanské oblasti.

Prérie

Hlavním geologickým fenoménem jsou křídové sedimenty a rozsáhlé sprašové plošiny. Klima má kontinentální charakter, protože území leží mezi blokujícími hřebeny Skalistých hor a Appalačského pohoří, které brání průniku vlhčího oceánského vzduchu. Panují zde velmi teplá léta a chladné zimy, charakteristickým prvkem jsou silné větry.

Prérie

Rostlinstvo provincie je dáno plošným rozšířením stepí. V této vegetaci převládají trávy (zejména druhy rodů Bouteloua, Buchloe, Andropogon a Panicum, ale taky Elymus a Stipa. Z dvouděložných zde najdeme především rozmanité hvězdnicovité (Asteraceae) a bobovité (Fabaceae). Porosty stromů lemují především vodní toky.
Flóra provincie není příliš bohatá a vyznačuje se slabým stupněm endemismu (nanejvýš na úrovni druhů). Přesah je patrný jak z provincie Skalistých hor, tak z Appalačské provincie. Nejstarobylejší prvky hostí kontaktní území se Sonorskou provincií.

Prérie

Dílčí články o provincii:

Charakteristické druhy rostlin severoamerických prérií reprezentují na webu BOTANY.cz tyto taxony:

Sousedící floristické provincie:

Prérie

Fotografovali Alena Vydrová, Vít Grulich a Karel Bergmann.