Zobrazit místo Provincie Velké pánve na větší mapě

Tato madreanská provincie se rozkládá na americkém západě v Nevadě, Utahu, na jihovýchodě Oregonu, zasahuje i na východ Kalifornie a do Arizony. Jde o pánve uzavřené mezi horské hřbety, zčásti bezodtoké, v podloží jsou rozmanité horniny Andského systému. Území má charakteristické aridní temperátní klima s velkými rozdíly mezi létem a zimou i mezi dnem a nocí; většina srážek přichází v zimě, převážně jako sněhových.

USA

Ve vegetaci převažují nelesní formace stepí až polopouští s rozmanitými křovinami. Dominovat zde může pelyněk Artemisia tridentata, Atriplex confertifolia, Coelogyna ramosissima (Asteraceae), Sarcobatus vermiculatus (Sarcobataceae) a Krascheninnikovia lanata (Amaranthaceae). Na zasolených stanovištích je dominantou Allenrolfea occidentalis (Amaranthacae), jejíž porosty přecházejí v místech s největší koncentrací solí do řídkých porostů trávy Distichlis stricta, které provázejí slanorožce (Salicornia), solničky (Suaeda) a další. Na příznivějších místech jsou porosty dřevin, zejména borovic, např. Pinus longaeva, Pinus flexilis, Pinus ponderosa, jalovce Juniperus scopulorum, z listnáčů Quercus gambelii. Na nejmezičtějších lokalitách roste i jedle Abies concolor a douglaska Pseudotsuga menziesii.

USA

Flóra je oproti ostatním provinciím Madreanské oblasti chudší a ani endemismus (na druhové úrovni) zde není tak vysoký, dosahuje kolem 25 %. Je to dáno tím, že v průběhu dob ledových se zde přírodní podmínky velmi měnily a květena byla vystavena migračním tlakům. Přesto jsou zde území, kde lokální, mladší endemity lze nalézt. Druhová skladba je přechodná mezi provincií Skalistých hor a Sonorskou provincií. Většina vegetačních dominant, z nichž lze jmenovat např. Purshia tridentata (Rosaceae), Chrysothamnus viscidiflorus a Ericameria nauseosa (Asteraceae), přechází na obě strany hranice.

USA

Dílčí články o provincii:

Na Botany.cz květenu Velké pánve zastupují například tyto druhy:

Sousedící floristické provincie:

USA

Fotografovala Alexandra Klaudisová.