Karpaty

HOLARCTIS

BOREÁLNÍ PODŘÍŠE
Cirkumboreální oblast

Východoasijská oblast

Atlanticko-severoamerická oblast

Oblast Skalistých hor

STAROSTŘEDOZEMNÍ PODŘÍŠE
Makaronéská oblast

Středozemní oblast

Saharsko-arabská oblast

Íránsko-turanská oblast
Západoasijská podoblast neboli Podoblast Přední Asie

Středoasijská podoblast

MADREANSKÁ (SONORSKÁ) PODŘÍŠE
Madreanská (Sonorská) oblast

Vietnam

PALEOTROPIS

AFRICKÁ PODŘÍŠE
Guinejsko-konžská oblast

Súdánsko-zambezijská oblast

Oblast východoafrického pobřeží

Oblast Karoo-namibská

Oblast ostrovů Svaté Heleny a Ascension

MADAGASKARSKÁ PODŘÍŠE
Madagaskarská oblast

INDICKO-MALESIJSKÁ PODŘÍŠE
Indická oblast

Indočínská oblast

Malesijská oblast
Malajská podoblast

Papuanská podoblast

Fidžijská oblast

POLYNÉSKÁ PODŘÍŠE
Polynéská oblast

Havajská oblast

NOVOKALEDONSKÁ PODŘÍŠE
Novokaledonská oblast

Roraima

NEOTROPIS

Karibská oblast

Oblast Guyanské vysočiny

Amazonská oblast

Brazilská oblast

Andská oblast

Neotropis

CAPENSIS

Kapská oblast

Austrálie

AUSTRALIS

Severo-východoaustralská oblast

Jihozápadoaustralská oblast

Středoaustralská neboli Eremejská oblast

Aconcagua

HOLANTARCTIS

Oblast ostrovů Juana Fernándeze

Chilsko-patagonská oblast

Oblast subantarktických ostrovů

Novozélandská oblast

Nový Zéland