Syn.: Cerasus avium (L.) Moench, Prunus cerasus var. avium L., Cerasus nigra Mill.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Prunus avium
Rozšíření: Evropa, kromě nejjižnějších oblastí. Dále roste ve Střední Asii, na Kavkazu, v Malé Asii a v severozápadní Africe. Pěstováním se rozšířila do jiných oblastí s vhodnými klimatickými podmínkami. U nás je rozšířená roztroušeně až dosti hojně po celém území republiky. Častá je především v teplejších oblastech a v nižších polohách mezofytika. Ve vyšších nadmořských výškách roste jen na chráněných místech.
Ekologie: Třešeň ptačí osidluje křovinaté stráně, meze a remízky, dále roste podél komunikací a ve světlých listnatých lesích. Vyskytuje se ve společenstvech svazů Quercion pubescenti–petraeae a Prunion spinosae. Je diagnostickým druhem svazu Carpinion. Kvete v dubnu a květnu. Kultivary se pěstují v zahradách a sadech, jsou to oblíbené ovocné stromy.
Popis: Jedná se o strom až 35 m vysoký s vejcovitou až pyramidální korunou. Silný kmen má v mládí hladkou, zpravidla šedavě hnědou, ve starším věku tmavohnědou borku, která se odlupuje v různě širokých a příčných pásech. Mladé větve bývají přímé, silné a lesklé. Květní pupeny jsou vejcovité až kuželovité, na vrcholu zaoblené s mnoha červenohnědými lepkavými šupinami. Listové pupeny jsou proti květním mnohem menší, kuželovitého tvaru a na vrcholu zašpičatělé. Čepel listu je obvejčitá až eliptická, na vrcholu protažená v krátkou špičku, po okrajích pilovitá. Lícní strana listu je matná a lysá (nebo s ojedinělými chlupy), na rubu je světlejší. Řapík listu je až 4 cm dlouhý, s 1–2 tmavočervenými žlázkami. Dlouze stopkaté květy mají 2–3,5 cm v průměru. Jsou bílé, vzácně narůžovělé barvy a uspořádány po 2–6 ve zdánlivých okolících na krátkých brachyblastech. Kališní lístky bývají vejčité a lysé, za květu nazpět ohnuté, často červenavě zabarvené. Korunní lístky pak obvejčité až široce obvejčité, 10–15 mm dlouhé. Plodem jsou 1–1,5 cm veliké peckovice, nejčastěji červené barvy, ale můžou přecházet od oranžové až k téměř černé barvě.
Prunus avium
Využití: Plody jsou oblíbeným ovocem, obsahují mnoho vitamínů, cukrů a minerálních látek. Listy a květy se využívají v lidovém léčitelství a dřevo se používá k výrobě drobných předmětů. Třešeň ptačí je také nepostradatelnou podnoží v ovocnářství.
Poznámka: Druh je poměrně proměnlivý ve tvaru, barvě a velikosti plodů. V parcích se můžete setkat s neplodícími kultivary.
Prunus aviumPrunus avium
Prunus avium

Fotografováno ve dnech 27. 4. a 21. 6. 2008 (Liptál).