Syn.: Amygdalus prostrata (Labill.) Kunth ex Sweet, Microcerasus prostrata (Labill.) M. Roem., Tubopadus prostrata (Labill.) Pomel, Cerasus prostrata (Labill.) Ser. in DC., Prunus humilis (Moris) Colla, Cerasus humilis Moris,
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Prunus prostrata
Rozšíření: Středozemí a západní Asie, areál se táhne horskými oblastmi od Pyrenejského poloostrova až do Himálaje. Druh byl pro vědu popsán z horských oblastí Libanonu.
Ekologie: Roste ve štěrbinách skal, na kamenitých svazích a stráních, především na vápenci, v oro- až altimediteránním stupni, v nadmořské výšce od (200–)1000 do 2500(–3000) m.
Prunus prostrata
Popis: Keř, (30–)100–150(–200) cm vysoký, větve jsou plazivé nebo klenuté, pokroucené, šedohnědé. Listy jsou řapíkaté, 0,5–2,5(–2,7) × 0,3–1,5(–1,8) cm, obvejčité až eliptické, na okraji zubaté, na vrcholu tupé až špičaté, na líci zelené, na rubu plstnaté nebo i zde zelené. Květy jsou většinou jednotlivé nebo po 2–3, vykvétají v době, kdy se objevují i listy, češule je trubkovitá až zvonkovitá, 2–8 × 2,5 mm, lysá, kališních lístků je 5, stejně jako lístků korunních, které jsou 3–6(–7) mm dlouhé, narůžovělé. Kvete od dubna do června. Plodem je stopkatá, 6–8 mm široká červená peckovice.
Prunus prostrata
Prunus prostrata
Poznámka: Dosti variabilní druh, rozlišuje se řada forem i variet, které jsou některými autory klasifikovány dokonce jako poddruhy i samostatné druhy, např. Prunus prostrata f. concolor (Boiss.) Rothm., f. discolor (Raulin) Rothm., f. erecta; Prunus prostrata var. discolor (Raulin) Tocl et Rohlena, var. concolor (Boiss.) Lipsky (syn. Cerasus tianshanica), var. glabrifolia Moris, var. humilis (Moris) Nyman, var. incana Litard. et Maire.
Prunus prostrata
Fotografovali Cedrika a Štěpánka Haškovcovi a Eva Rencová, dne 7. 5. 2010 (Turecko, Davas Dağı).