Syn.: Cerasus serrula (Franch.) T. T. Yu et C. L. Li, Prunus cerasoides var. tibetica C. K. Schneid., Prunus odontocalyx H. Lév.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Prunus serrula

Rozšíření: Jihočínský druh, vyskytuje se na severu provincie Jün-nan, na západě S’-čchuanu, na východě Tibetu, objevuje se i v provincii Čching-chaj.

Ekologie: Roste na horských svazích, v lesních lemech a křovinách, v nadmořských výškách zhruba od 1200 až do 4000 m. Kvete od dubna do května.

Popis: Keř až menší strom, 2–12 m vysoký, často vícekmenný, se šikmo vystoupavými větvemi, lesklou, nachově hnědou borku a letorosty chlupatými. Listy jsou řapíkaté, kopinaté, 3,5–7 cm dlouhé a 1–2 cm široké, na bázi zaokrouhlené, po okraji pilovité až 2krát pilovité, na vrcholu zašpičatělé, na líci matně zelené, na rubu světlejší, podél střední žilky a v paždí žilek chlupaté. Květy vyrůstají po 1–4, jsou nicí, asi 10 mm široké, kališní lístky jsou vejčité až trojúhelníkovité, asi 3 mm dlouhé, korunní lístky jsou eliptické, na vrcholu tupé, bílé; tyčinky jsou delší než korunní lístky, čnělky delší než tyčinky, lysé. Plody jsou vejcovité, zhruba 10 mm dlouhé, v době zralosti nachově černé.

Prunus serrula
Prunus serrula
Prunus serrula

Fotografováno dne 16. 4. 2011 (Česko, Morava, Brno, Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity).