Syn.: Amygdalus nana L., Prunus nana (L.) Stokes, Amygdalus pallasiana Schlecht., Amygdalus campestris Besser, Prunus campestris (Besser) A. et Gr.
Česká jména: mandlovník krpivý (Sloboda 1852), bobovník (Opiz 1852), mandloň nízká (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mandľa nízka (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Prunus tenella
Rozšíření: Od Dolních Rakous přes Maďarsko, jihovýchodní Evropu a Ukrajinu až na Kavkaz a do stepí Střední Asie, u nás je původní jen na několika lokalitách v nejjižnější části Moravy.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, opuštěných vinicích a na okrajích světlých lesů na spraších a vápnitých půdách a to v pásmu pahorkatin. Na vhodných stanovištích vytváří rozsáhlé polykormony.
Popis: Keř 20–70 (výjimečně až 150) cm vysoký, krátce vystoupavý, hustě větvený, větve lysé, mladé hnědozelené, starší stříbřité, netrnité, hustě olistěné. Listy jsou pilovité, čepel podlouhle kopinatá až kopinatá. Plodem je peckovice. Druh je proměnlivý ve tvaru listů, velikosti plodů i barvě květů – u nás převládá růžovokvětá varieta.
Ohrožení a ochrana: Mandloň nízká patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona (§1). Na Slovensku je zařazena k druhům ohroženým (EN), také zde je chráněna zákonem (§).
Poznámka: Občas bývá pěstována v zahradách jako okrasný keř (mnohdy v kultivarech), oblíbená je především na skalkách.
Prunus tenellaPrunus tenella
Prunus tenellaPrunus tenella
Prunus tenella
Fotografováno od 10. do 18. 4. 2004 (Dunajovické kopce).