Syn.: Corchorus greveanus Baill., Corchorus hamatus Baker
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Tiliaceae Juss. – lípovité
Pseudocorchorus greveanus
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se především v jeho západní části, je však doložen i z jihu ostrova, byl zaznamenán v provinciích Mahajanga a Toliara.
Ekologie: Roste v lemech suchých lesů, na travnatých stanovištích i v křovinách, na březích vodních toků, ale také v okolí lidských sídel, podél cest, na rumištích a skládkách, stoupá do nadmořské výšky okolo 500 m.
Pseudocorchorus greveanus
Popis: Chudě větvený keřík s větvemi vystoupavými až přímými, 30–50(–100) cm dlouhými, lysými. Listy jsou střídavé, řapíkaté, úzce kopinaté, 4–6 cm dlouhé a 0,7–1 cm široké, na bázi klínovité, na okraji hrubě pilovité, na vrcholu špičaté, se třemi výraznými žilkami, lysé. Květy vyrůstají v paždí listů po 3–4, kališní lístky jsou kopinaté, červeně naběhlé, na vrcholu s nasazeným dlouhým hrotem; korunní lístky jsou široce vejčité až skoro okrouhlé, nehetnaté, až 1 cm dlouhé, žluté. Plodem je obvejcovitá šestipouzdrá tobolka, asi 1 cm dlouhá.
Poznámka: Rod Pseudocorchorus v současnosti zahrnuje pět akceptovaných druhů, všechny se vyskytují výhradně na Madagaskaru. Byl vyčleněn z pantropického rodu Corchorus.
Pseudocorchorus greveanus
Pseudocorchorus greveanus
Pseudocorchorus greveanus
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 1. 10. 2016 (Madagaskar, region Menabe, okolí Morondavy).