Syn.: Cardia spicata (L.) Dulac, Eustachya oppositifolia Raf., Eustaxia oppositifolia Raf., Hedystachys spicata (L.) Fourr., Pseudolysimachion euxinum (Turrill) Holub, Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz, Veronica euxina Turrill, Veronica hybrida L.
Česká jména: rozrazil klasnatý (Presl 1819), čestec klasatý (Opiz 1852), rozrazil klasnatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950), úložník klasnatý (Dostál 1989), rozrazil klasnatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: rozrazil klasatý (Reuss 1853), veronika klasnatá (Dostál 1950, veronikovec klasnatý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae – jitrocelovité

Veronica spicata

Pseudolysimachion spicatum

Rozšíření: Eurasijský druh, na jihu rozšířený od severovýchodního Španělska po Balkán, na severu od jižní Skandinávie po Pobaltí, na východě přes jižní Sibiř až k hornímu toku Jeniseje, v tomto rozsáhlém areálu se druh objevuje v několika poddruzích.
U nás se vyskytuje nominátní subsp. spicatum. Především jej najdeme v Českém středohoří, odkud zasahuje do okolí Prahy a dolního Pojizeří (vzácně i východní Čechy), opět hojnější je v západní části panonské oblasti jižní Moravy.

Ekologie: Roste na výslunných stepních loukách a stráních, na skalnatých svazích, na okrajích doubrav a borů, a to v pásmu od nížin po pahorkatiny. Kvete od června do září.

Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, 10–50 cm vysoká, s přímou a od báze chlupatou lodyhou a nápadným květenstvím v hustém vrcholovém hroznu. Koruna je dvoupyská, fialově modrá, vzácně však i růžová, horní cíp i za plného květu se sklání dopředu. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Rozrazil klasnatý je z hlediska ohrožení hodnocen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4a).

Poznámka: Dříve býval tento druh řazen k rodu Pseudolysimachion, který zavedl v polovině 19. století český botanik Filip M. Opiz. Avšak závěry molekulárních analýz z roku 2001 prokázaly, že přirozenému vývoji lépe odpovídá jeho začlenění do široce pojímaného rodu Veronica.

Veronica spicata
Pseudolysimachion spicatumPseudolysimachion spicatum

Fotografováno ve dnech 12. a 14. 7. 2003 (Česko, Morava, Malhostovická pecka a Brno, Hády) a v červenci 2006 (Čejkovické Špidláky).