Syn.: Veronica spicata L., Veronica clusii R. et Sch., Veronica squamosa J. et C. Presl, Veronica glandulifera Opiz, Hedystachys spicata (L.) Fourr., Veronica porphyriana Pavlov, Pseudolysimachion porphyrianum (Pavlov) Holub in Holub et Pouzar, Veronica viscosula Klokov, Veronica maeotica Klokov, Veronica paczoskiana Klokov, Veronica pseudoorchidea (Pacz.) Klokov, Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Soják
Česká jména: rozrazil klasnatý (Presl 1819), čestec klasatý (Opiz 1852), rozrazil klasnatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950), úložník klasnatý (Dostál 1989), rozrazil klasnatý (Kubát 2002)
Slovenská jména: rozrazil klasatý (Reuss 1853), veronika klasnatá (Dostál 1950, veronikovec klasnatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pseudolysimachion spicatum

Pseudolysimachion spicatum

Rozšíření: Eurasijský druh, na jihu rozšířený od severovýchodního Španělska po Balkán, na severu od jižní Skandinávie po Pobaltí, na východě přes jižní Sibiř až k hornímu toku Jeniseje, v tomto rozsáhlém areálu se druh objevuje v několika poddruzích.
U nás se vyskytuje nominátní subsp. spicatum. Především jej najdeme v Českém středohoří, odkud zasahuje do okolí Prahy a dolního Pojizeří (vzácně i východní Čechy), opět hojnější je v západní části panonské oblasti jižní Moravy.
Ekologie: Roste na výslunných stepních loukách a stráních, na skalnatých svazích, na okrajích doubrav a borů, a to v pásmu od nížin po pahorkatiny.
Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým oddenkem, 10–50 cm vysoká, s přímou a od báze chlupatou lodyhou a nápadným květenstvím v hustém vrcholovém hroznu. Koruna je dvoupyská, fialově modrá, vzácně však i růžová, horní cíp i za plného květu se sklání dopředu. Kvete od června do září, plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Rozrazil klasnatý je z hlediska ohrožení hodnocen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4a).
Pseudolysimachion spicatumPseudolysimachion spicatum
Pseudolysimachion spicatum
Fotografováno ve dnech 12. a 14. 7. 2003 (Malhostovická pecka a Brno, Hády) a v červenci 2006 (Čejkovické Špidláky).