Syn.: Veronica spuria L., Veronica paniculata L., Pseudolysimachion paniculatum subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Hartl
Česká jména: rozrazil latnatý (Čelakovský 1879), úložník pochybný širolistý (Dostál 1989), rozrazil latnatý širolistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika pochybná (Dostál 1950), veronikovec metlinatý listnatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Pseudolysimachion spurium foliosum
Rozšíření: Celkové rozšíření tohoto podruhu spadá do východního Německa, severních Čech, jihovýchodní Moravy, jihozápadního Slovenska, východního Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Chorvatska a Bulharska. Na většině původních lokalit však již tento taxon vyhynul. U nás rostl na několika lokalitách v Čechách i na Moravě, současný výskyt je ověřen pouze na jediné lokalitě v Bílých Karpatech. Na Slovensku vyhynul.
Ekologie: Roste na suchých, vzácně střídavě vlhkých, hlubších půdách – stepní louky, lemy doubrav. Kvete od června do srpna, někdy i déle.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým, vícehlavým, mnohdy chlupatým oddenkem. Přízemní listová růžice chybí, lodyha dorůstá 50–120 cm, od báze je chlupatá, listy jsou nejčastěji po 3–4 v přeslenech. Hrozny květů jsou víceméně husté, na lodyze nejčastěji v počtu 4–9, hlavní hrozen dlouhý zhruba 15 cm. Barva květů zpravidla nafialověle modrá.
Ohrožení a ochrana: Rozrazil latnatý širolistý je výrazně ustupujícím taxonem, je proto řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1).
Pseudolysimachion spurium foliosumPseudolysimachion spurium foliosum
Pseudolysimachion spurium foliosum
Fotografováno v červnu 2005 (Bílé Karpaty, Čertoryje).