Syn.: Pseudolysimachion paniculatum subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Hartl, Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Holub, Veronica foliosa Waldst. et Kit., Veronica paniculata subsp. foliosa (Waldst. et Kit.) Skalický
Česká jména: rozrazil latnatý (Čelakovský 1879), úložník pochybný širolistý (Dostál 1989), rozrazil latnatý širolistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: veronika pochybná (Dostál 1950), veronikovec metlinatý listnatý (Marhold et Hindák 1998)

Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité

Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum

Rozšíření: Celkové rozšíření tohoto podruhu spadá do východního Německa, severních Čech, jihovýchodní Moravy, jihozápadního Slovenska, východního Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Chorvatska a Bulharska. Na většině původních lokalit však již tento taxon vyhynul. U nás rostl na několika lokalitách v Čechách i na Moravě, současný výskyt je ověřen pouze na jediné lokalitě v Bílých Karpatech. Na Slovensku vyhynul.

Ekologie: Roste na suchých, vzácně střídavě vlhkých, hlubších půdách – stepní louky, lemy doubrav. Kvete od června do srpna, někdy i déle.

Popis: Vytrvalá bylina s krátkým, vícehlavým, mnohdy chlupatým oddenkem. Přízemní listová růžice chybí, lodyha dorůstá 50–120 cm, od báze je chlupatá, listy jsou nejčastěji po 3–4 v přeslenech. Hrozny květů jsou víceméně husté, na lodyze nejčastěji v počtu 4–9, hlavní hrozen dlouhý zhruba 15 cm. Barva květů zpravidla nafialověle modrá.

Ohrožení a ochrana: Rozrazil latnatý širolistý je výrazně ustupujícím taxonem, je proto řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1).

Veronica spuria subsp. foliosaVeronica spuria subsp. foliosa
Veronica spuria subsp. foliosa

Fotografováno v červnu 2005 (Bílé Karpaty, Čertoryje).