Syn.: Bernhardia complanata Willd., Bernhardia schiedeana Müll. Hal., Psilotum flaccidum Wall.
Česká jména: prutovka (Mareček 1999)
Čeleď: Psilotaceae J. W. Griff et Henfr.
Psilotum complanatum
Rozšíření: Pantropický druh s výraznou absencí v Africe. Roste v jihovýchodní Asii v Thajsku a Malajsii, na Filipínách a v Indonésii, široce je rozšířen v Oceánii od Mikronésie po Samou a Havajské ostrovy. Dále roste ve Střední Americe včetně Velkých Antil, v Jižní Americe zřejmě roste jen ve Venezuele a Kolumbii. Zaznamenán byl také na Seychelských ostrovech.
Ekologie: Epifyt, roste na kmenech stromů a stromových kapradin ve vlhkých tropických lesích; preferuje polostinná místa.
Psilotum complanatum
Popis: Z plazivého, 0,5–1,5 mm tlustého oddenku vyrůstají převislé zploštělé asimilační lodyhy, které jsou vidličnatě větvené a mohou dorůstat délky 20–200 cm; nerozvětvené segmenty jsou při bázi (9–)22–25(–36) cm dlouhé a (2–)3–4 mm široké, v horní části až 35(–60) cm dlouhé, poněkud užší, mají po celé délce výraznou střední žilku. Listy chybějí; po stranách jsou jen oddálené, střídavě uspořádané šupiny 1–2 mm dlouhé; v paždí šupiny se tvoří zaobleně trojboká synangia (vznikají splynutím 3 sporangií) o průměru 1(–3) mm, v mládí zelenavá, později žloutnoucí.
Poznámka: Prutovky jsou velmi starobylé rostliny s jednoduchou stavbou těla a nepříliš jasného původu; dlouhou dobu byly klasifikovány jako samostatné oddělení cévnatých výtrusných rostlin. Moderní analýzy ale dokázaly, že jejich nejbližšími příbuznými jsou kapradiny z čeledi jazylkovitých (Ophioglossaceae), představují tedy zřejmě organismy druhotně redukované. Do čeledi se dnes řadí pouze dva rody: v rodu Psilotum jsou zřejmě jen dva druhy (vedle tohoto druhu ještě Psilotum nudum, které zasahuje i do subtropů; druh Psilotum flaccidum není badateli jednoznačně přijímán), v rodu Tmesipteris, který se vyskytuje jen tropech a subtropech jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie, je známo druhů 12–15.
Psilotum complanatum
Psilotum complanatumPsilotum complanatum
Psilotum complanatum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21.–23. 1. 2018 (Palau, Koror, Ngermid, Babeldaob, jezero Ngardok a Ngardmau, vodopády Taki).