Česká jména: dětelník (Presl 1846, Těšitel 1927)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Psoralea aphylla
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, a to na dosti malém území mezi městečky Clanwilliam a Riversdale a Kapským poloostrovem.
Ekologie: Vyskytuje se ve formaci fynbos na pískovcových svazích, často v úžlabinách podél potoků. Charakteristický druh území se zimními srážkami a ledními suchy.
Psoralea aphylla
Popis: Přímý, prutovitý, až 4 m vysoký keř s nicími větvemi. Listy jsou pouze na mladých větvičkách, jsou střídavé, jednoduché, šupinovité, 0,5–1,7 cm dlouhé. Na koncích větviček vyrůstají ve svazečcích vonné, asi 1,5 cm velké květy; kalich je zvonkovitý, lysý; koruna má modrou pavézu a bělavá křídla a člunek; tyčinek je 10, 9 navzájem srůstá nitkami; gyneceum tvoří jediný plodolist s jediným vajíčkem. Plodem je nažka, až do zralosti ukrytá v kalichu.
Ohrožení a ochrana: Do Červeného seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) byl zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: V současném vymezení je do rodu Psoralea řazeno asi 20 (podle některých názorů až 50) jihoafrických druhů, většina z nich se vyskytuje v oblasti, kde je vymezena květenná říše Capensis. Součástí tohoto rodu byla ale v minulosti také skupina, dnes vyčleněná do samostatného rodu Bituminaria; ve Středozemí je běžná Bituminaria bituminosa.
Psoralea aphylla
Psoralea aphylla
Psoralea aphylla
Psoralea aphylla
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).