Syn.: Grumilea capensis (Eckl.) Sond., Grumilea cymosa E. Mey., nom. inval., Grumilea globosa Hochst., Grumilea oblanceolata K. Schum., Logania capensis Eckl., Psychotria eckloniana F. Muell., Psychotria zambesiana Hiern, Uragoga capensis (Eckl.) Kuntze, Uragoga zambesiana (Hiern) Kuntze
Česká jména: karynta (Presl 1846)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité

Psychotria capensis

Rozšíření: Druh subsaharské Afriky, jehož areál leží v širokém pásu táhnoucím se od Etiopie přes Tanzanii, Zambii a Mosambik až po pobřežní oblasti jihoafrického Kapska. Bývá rozlišováno několik vnitrodruhových taxonů.

Ekologie: Roste v tropických stálezelených lesích a v lesních lemech, v pobřežní křovinaté vegetaci, ale i na skalních výchozech a travnatých stanovištích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1500 m. Kvete od srpna do ledna.

Psychotria capensis

Popis: Keř nebo až menší strom, 1–5(–20) vysoký, s borkou tmavě šedou až černohnědou, brázditou. Listy jsou vstřícné, řapík je 2(–4) cm dlouhý, čepel je tvarově dosti variabilní, eliptická, vejčitá až obkopinatá či obvejčitá, 3–14(–20) cm dlouhá a 1–6(–10) cm široká, na bázi klínovitá, celokrajná, na vrcholu tupá nebo špičatá, kožovitá, většinou lysá; palisty jsou vejčité, 3–8 mm dlouhé, záhy opadavé. Květenství je terminální, latnaté, 2–15 cm dlouhé, květy jsou (4–)5(–6)četné, vonné; listeny jsou drobné; kališní cípy jsou nepatrné, koruna je nálevkovitá až řepicovitá, bělavá nebo žlutá, její trubka je 3–5 mm dlouhá, korunní cípy jsou 2–3 mm dlouhé. Plodem je kulovitá peckovice dosahující průměru okolo 6 mm, v době zralosti červená.

Využití: Bývá vysazován v afrických zahradách jako okrasný keř, na tomto kontinentu se používá i v tradiční medicíně.

Psychotria capensis
Psychotria capensis
Psychotria capensis

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 7. 9. 2018 (Svazijsko, Malolotja Nature Reserve).