Česká jména: karynta (Presl 1846)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Psychotria concinna
Rozšíření: Druh popsaný z vrcholové části stolové hory Roraima v Guyanské vysočině, vyskytuje se snad i na dalších tepui v oblasti Gran Sabana ve Venezuele, patrně i v Guyaně.
Ekologie: Roste na vlhkých skalách tepui, společně například s druhy Bonnetia roraimae, Epidendrum alsum, Heliamphora nutans, Orectanthe sceptrum, Stegolepis guianensis aj., v nadmořských výškách zhruba od 1500 až do 2800 m.
Psychotria concinna
Popis: Nižší keř s větvemi lysými, nahoře fialově naběhlými. Listy jsou krátce řapíkaté, eliptické až vejčité, 14–24 mm dlouhé a 6–8 mm široké, na bázi klínovité, mírně podvinuté, na vrcholu špičaté, se 7–10 páry vedlejších žilek, kožovité, lysé. Květenství je terminální, 5–8květé; listeny jsou drobné, kopinaté, bylinné; kališní lístky jsou vejčité, lysé; koruna je trubkovitá, 12–14 mm dlouhá, vně fialová, lysá, rovná, cípy jsou krátké.
Poznámka: Rod Psychotria je velmi početný, i na Roraimě, odkud pocházejí naše snímky, se vyskytuje více druhů tohoto rodu. Byly odtud popsány např. Psychotria everardii (eliptické listy až 7,5 cm dlouhé, bohatější květenství) nebo Psychotria imthurniana (listy kopinaté, s 10–15 páry vedlejších žilek a květenstvím 9–15květým).
Psychotria concinna
Psychotria concinna
Psychotria concinna
Psychotria concinna
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).