Syn.: Pteris biaurita Tardieu, Pteris diestelii Hieron., Pteris edentula Kunze, Pteris galeotti (Fée) Hook., Pteris nemoralis var. major M. Martens et Galeotti, Pteris plumula Desv., Pteris prolifera J. Bommer, Pteris repandula Link
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Pteris quadriaurita
Rozšíření: Převážná část areálu se rozkládá v tropické Africe, zasahuje i na Komory, Madagaskar a na Sokotru, v Asii roste pouze na Arabském poloostrově v Saúdské Arábii, Jemenu a Ománu. V jihovýchodní Asii a tropické Americe rostou blízce příbuzné druhy.
Ekologie: Roste buď jako epifyt, nebo ve štěrbinách skal či v kamenných tarasech, zpravidla v územích s vyššími srážkovými dotacemi.
Pteris quadriaurita
Popis: Statná trsnatá kapradina s krátkým oddenkem pokrytým červenohnědými plevinami. Listy jsou 3krát zpeřené, v obrysu kopinaté, 50–90 cm dlouhé a 25–60 cm široké, lysé, a svrchní straně s malými osténky; horní lístky jsou peřenosečné, na vrcholku špičaté, dolní lístky mají bazální úkrojky rovněž zpeřené, úkrojky posledního řádu úzké, 1–2,5 cm dlouhé a 0,3–0,4 cm široké, sterilní úkrojky jsou na vrcholu celokrajné; kupky výtrusnic lemují okraj úkrojků s výjimkou vrcholu a jsou chráněny podvinutím.
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Fotografováno dne 24. 2. 2010 (Sokotra, hřeben pohoří Haghier).