Syn.: Pterocarpus bussei Harms, Pterocarpus dekindtianus Harms
Česká jména: křídlok (Presl 1846)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Pterocarpus angolensis

Rozšíření: Druh jižní Afriky, jehož areál se táhne od Angoly, jižního Zairu a Tanzanie přes severní Namibii, Zimbabwe a Mosambik až do východních provincií Jihoafrické republiky a Svazijska.

Ekologie: Charakteristický druh africké savany i častý prvek v tropických opadavých lesích, objevuje se na křovinatých a lesnatých stanovištích, často na písčinách nebo skalních výchozech, roste také v okolí lidských sídel a zemědělsky využívaných ploch, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1800 m.

Pterocarpus angolensis

Popis: Opadavý strom dosahující výšky až okolo 18 m, s korunou zaokrouhlenou, borkou šedohnědou, brázditou a letorosty šedě či hnědě chlupatými. Listy jsou řapíkaté, 18–35 cm dlouhé, lichozpeřené, lístky vyrůstají po (4–)5–8(–9) na každé straně listového vřetene, jsou střídavé, řapíčkaté, eliptické až vejčité, 3–7 cm dlouhé 2,5–4 cm široké, na bázi klínovité nebo zaokrouhlené, někdy lehce srdčité, celokrajné, na vrcholu tupé nebo zašpičatělé, na líci lysé, na rubu přitiskle chlupaté či olysalé; palisty jsou čárkovité, 10–18 mm dlouhé, opadavé. Květenství je hroznovité, vyrůstá ještě před olistěním; listeny jsou čárkovité až kopinaté, 4–7 mm dlouhé, opadavé; květy jsou 15–18 mm dlouhé, oranžovožluté, kalich je 7–10 mm dlouhý, hnědě chlupatý, pavéza je téměř okrouhlá, o průměru 11–15 mm, na vrcholu vykrojená, nehetnatá, křídla jsou obvejčitá, 11–14 mm dlouhá, nehetnatá, člunek je o něco kratší než křídla, zhruba 10–12,5 mm dlouhý; tyčinek je 10, jsou srostlé, čnělka je 4–5 mm dlouhá, lysá. Plodem je 1(–2)semenný lusk, v obrysu okrouhlý, o průměru 6,5–13 cm, křídlatý, po okraji zvlněný, ve středu hustě štětinatě chlupatý.

Využití: Dřevo stromu se používá k výrobě nábytku, je však ceněno rovněž v uměleckém řezbářství, nemálo řezbářských výrobků na jihoafrických tržnicích je vyrobeno právě z tohoto stromu – v Jihoafrické republice se mu říkává kiaat nebo také jednoduše wild teak. Strom mají v obzvláštní oblibě sloni, jeho účinky zná i africká tradiční medicína.

Poznámka: Rod Pterocarpus je poměrně početný, zahrnuje zhruba 70 druhů. které se vyskytují v tropech obou zemských polokoulí.

Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis

Fotografovala Věra Svobodová, dne 10. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Mpumalanga, Blyde River Canyon Nature Reserve).