Syn.: Gymnogramma cyclophylla Baker, Pterozonium schneei Vareschi, Pterozonium spathulatum Vareschi
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Pterozonium cyclophyllum
Rozšíření: Endemit Guyanské vysočiny, byl popsán z venezuelsko-brazilsko-guyanské pohraniční stolové hory Roraima, vyskytuje i na dalších stolových horách jižní Venezuely.
Ekologie: Roste terestricky na vrcholových plošinách tepui, na vlhkých skalách a v mokřinách, v nízké křovinaté vegetaci, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2800 m.
Pterozonium cyclophyllum
Popis: Kapradina s krátkým plazivým oddenkem a listy dlouze řapíkatými, kosníkovitými, někdy i kopisťovitými či až skoro okrouhlými, 3–4 cm dlouhými a 1,5–2 cm širokými, poněkud dužnatými, na bázi klínovitými, na okraji lehce podvinutými, na vrcholu zaokrouhlenými. Čárkovité kupky výtrusnic bez ostěr vyrůstají při okraji spodní strany listů.
Poznámka: Rod Pterozonium zahrnuje v současnosti 14 druhů, všechny se vyskytují ve Střední Americe a především v severní části Jižní Ameriky.
Pterozonium cyclophyllum
Pterozonium cyclophyllum
Pterozonium cyclophyllum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).