Syn.: Gymnogramma elaphoglossoides Baker, Neurogramma elaphoglossoides (Baker) Christ, Syngramma elaphoglossoides (Baker) Diels, Syngrammatopsis elaphoglossoides (Baker) Alston
Čeleď: Pteridaceae E. D. M. Kirchn. – křídelnicovité
Pterozonium elaphoglossoides
Rozšíření: Endemit Guyanské vysočiny, vyskytuje se v jihovýchodní Venezuele a západní Guyaně.
Ekologie: Roste v přistíněných skalních štěrbinách stolových hor, často poblíž vodních toků, v nadmořských výškách zhruba od 1700 až do 2300 m.
Pterozonium elaphoglossoides
Popis: Terestrická kapradina s krátkým plazivým oddenkem pokrytým hnědými plevinami. Řapíky listů mohou být až 33 cm dlouhé, jen zřídka však dosahují dvojnásobku délky listové čepele, jsou nahnědlé, žlábkované, čepele jsou podlouhle eliptické až kopinaté, jejich délka je několikrát větší než jejich šířka, na bázi jsou srdčité, celokrajné, na vrcholu špičaté nebo tupé, kožovité, žilnatina listu je zpeřená. Kupky výtrusnic pokrývají zhruba dvě třetiny délky žilek na rubu listů.
Záměny: Na stolových horách Venezuely a Guyany rovněž se vyskytující druh Pterozonium brevifrons má listy výrazně kratší, délka jejich čepele nepřesahuje o mnoho její šířku, naopak délka řapíků onoho druhu je v poměru k čepeli větší, řapík je 2–3krát delší než čepel. Navíc u druhu P. brevifrons jsou výtrusnice rozloženy po celé délce žilek.
Pterozonium elaphoglossoides
Pterozonium elaphoglossoides
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 1. 2016 (Venezuela, Roraima).