Syn.: Marattia salicifolia Schrad., Ptisania fraxinea var. salicifolia (Schrad.) Murdock.
Čeleď: Marattiaceae Bercht. et J. Presl – děrňovité
Ptisana salicifolia
Rozšíření: Areál se rozkládá v jižní Africe v Jihoafrické republice, Mozambiku, Zimbabwe a Malawi. Jak ukázal nedávný výzkum, výskyt v dalších částech afrického kontinentu, na Madagaskaru a dalších blízkých ostrovech se týká jiných blízce příbuzných druhů, od nichž se tento druh nápadně odlišuje zřetelně křídlatým vřetenem v horní části listu pod terminálním lístkem.
Ekologie: Vyskytuje se v zástinu na velmi vlhkých stanovištích, zpravidla roste kolem lesních potůčků nebo v roklinách, v územích celoročně dotovaných srážkami nebo alespoň mlhami. Vystupuje do nadmořské výšky 1800 m.
Ptisana fraxinea
Popis: Mohutná kapradina s tlustým oddenkem, někdy tvoří kmínek až 1 m vysoký. Listy mají až 1 m dlouhý, světle zelený řapík, na bázi ztloustlý a s přirostlými vytrvalými aflebii (palisty); čepel je 1–3 m dlouhá a 0,5–1,5 m široká, dvakrát zpeřená, vřetena 1. řádu jsou na bázi nápadně ztloustlá; lístky druhého řádu jsou úzce kopinaté, až 17 cm dlouhé a 1,5 cm široké, na bázi asymetricky zaokrouhlené až klínovité, na okraji drobně ostře pilovité, vzácněji celokrajné, na vrcholu protáhle zašpičatělé; sporangia, rozmístěná na postranních žilkách poblíž listového okraje, srůstají v elipsoidní, asi 2 mm dlouhá a 1 mm široká dvouchlopňová synangia, která se otvírají čárkovitou štěrbinou.
Ohrožení a ochrana: Druh je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern); zdá se, že i v nejjižnějším cípu Afriky je taxonomicky poněkud diferencován.
Poznámka: Druh byl v minulosti řazen do rodu Marattia. Nové výzkumy však prokázaly, že druhy sem řazené je třeba podle molekulárně biologických i morfologických znaků roztřídit do 3 rodů. V tomto pojetí tedy náležejí všechny druhy z tropů Starého světa do rodu Ptisana; rod Marattia je endemitem Havajských ostrovů a druhy rostoucí v tropické Americe byly přeřazeny do rodu Eupodium.
Ptisana salicifolia
Ptisana salicifolia
Ptisana salicifolia
Fotografováno dne 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Garden Route NP, Knysna, Diepwalle Forest).