Syn.: Aster pulicaria All., Aster pulicarius (L.) Scop., Diplopappus pulicarius (L.) Bluff et Fingerh., Diplopappus vulgaris Bluff et Fingerh., Inula pulicaria L.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Pulicaria vulgaris
Rozšíření: Eurasijský druh vyskytující se v jižní, západní, střední i jihovýchodní Evropě, severozápadní Africe a západní Asii. Areál se táhne od severního Maroka, Pyrenejského poloostrova, jižní Anglie a jižního Švédska přes Ukrajinu, střední část evropského Ruska, Turecko a Kavkaz až po Střední Asii, k úpatí Altaje, do čínské autonomní oblasti Sin-ťiang, bývá uváděn dokonce i ze severu Pákistánu a indického Kašmíru. Dále se objevuje rovněž na kanárském ostrově Tenerife, kde je však jeho původnost nejistá. V 19. století byl zaznamenán také v Severní Americe. V ČR roste vzácně především v teplých oblastech, zvláště v poříčích větších řek. Výskyt je často nestálý, i přesto se zdá, že druh silně ustupuje.
Ekologie: Roste na vlhkých ruderálních místech, na březích vodních toků, na štěrkových náplavech a obnažených dnech, na pastvinách, polních cestách. Vyhledává otevřená místa se sníženou soutěží jiných rostlin, na stanovištích přeplavovaných, upřednostňuje půdy s dostatkem dusíku a se zvýšeným obsahem solí v půdě, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2800 m. Kvete od června do září.
Pulicaria vulgaris
Popis: Jednoletá bylina vysoká 8–40 cm, chlupatá a často též žlaznatá. Lodyha je přímá nebo na bázi vystoupavá, listnatá, větvená, chlupatá až plstnatá. Listy přízemní růžice jsou za květu zaschlé, řapíkaté, lodyžní jsou přisedlé, kopinaté až vejčité, na okraji zvlněné, spodní na bázi klínovitě zúžené, střední a horní na bázi zaokrouhlené až srdčitě poloobjímavé. Úbory jsou četné, malé, kolem 1 cm v průměru, polokulovité, vyrůstají ve volných vrcholičnatých květenstvích, tj. boční úbory přerůstají vrcholový. Zákrovy jsou víceřadé, zákrovní listeny jsou stejnotvaré, dlouze vlnatě chlupaté, vnější jsou kratší vnitřních. Květy jsou špinavé žluté, okrajové jazykovité květy mají liguly nápadně krátké, vzácně chybějící. Plodem jsou chlupaté nažky s dvouřadým chmýrem.
Záměny: Pro svůj neobvyklý vzhled dobře poznatelný druh. Příbuzný blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) je nápadný většími úbory s delšími jazykovitými květy.
Ohrožení a ochrana: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny České republiky (C1t), na Slovensku se řadí k druhům málo dotčeným (LC). Do stejné kategorie (LC) jej řadí i Červený seznam IUCN (2014). Ve Francii je chráněn zákonem.
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Pulicaria vulgaris
Fotografováno dne 26. 7. 2017 (Dyjsko-svratecký úval, Soutok, Košárské louky).