Syn.: Pulmonaria officinalis subsp. obscura (Dumort.) Murb.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Pulmonaria obscura

Pulmonaria obscura

Rozšíření: Vyskytuje se téměř po celé Evropě mimo Britské souostroví. U nás roste roztroušeně až hojně po celém území, vzácněji v suchých bezlesých územích a ve vyšších horských polohách.
Ekologie: Obývá stinné a vlhké lesní lemy a paseky, světlé dubohabřiny a květnaté bučiny. Roste na humózních, hlinitých až jílovitých půdách, na různých geologických podkladech. Kvete od března do května, většinou však před olistěním stromů za dobrých světelných podmínek.
Popis: Vytrvalá, 20–30 cm vysoká bylina s tenkým, plazivým oddenkem. Lodyha přímá nebo vystoupavá, po celé délce řídce štětinatě chlupatá. Letní přízemní listy v růžici, většinou nepřezimující, čepel široce vejčitá. Lodyžní listy střídavé, přisedlé zaokrouhlenou bází, vejčité až podlouhle kopinaté, zejména na svrchní straně štětinovitě chlupaté, na spodní straně s podobným oděním, ale hustěji žláznatě chlupaté. Květenstvím je vijan. Květy jsou pravidelné, pětičetné, kalich trubkovitě zvonkovitý, do jedné třetiny dělený, štětinatě chlupatý. Koruna růžovočervená až modrá, korunní trubka o trochu delší než kalich. Plody jsou tvrdky.

Pulmonaria obscura

Fotografováno dne 22. 3. 2008 (Čechy, PR Na Hornické).