Syn.: Anemone alpina L.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Pulsatilla alpina
Rozšíření: Velmi složitý, proměnlivý okruh koniklece alpínského (Pulsatilla alpina) je rozšířen od středního Španělska přes Pyreneje, Alpy, Apeniny, Juru, Harz, Krkonoše, Karpaty až po hory Balkánského poloostrova. V tomto území je v současné době rozlišováno osm poddruhů. Teprve v nedávné době byly zveřejněny srovnávací studie, které hodnotí morfologickou variabilitu, geografické i ekologické aspekty jednotlivých typů. Nejsnáze se pozná žlutokvětá P. a. subsp. apiifolia, která se vyskytuje od Pyrenejí přes Západní Alpy až do Tyrolska, většinou na silikátu nebo dolomitu. Ostatní bělokvěté poddruhy se navzájem odlišují především tvarem listů, ale i výškou, velikostí květů a ekologickými nároky. Nominátní poddruh P. alpina subsp. alpina roste na vápenci v Juře a v severních Alpách od Grenoblu po Bavorsko, je vápnomilný. Poddruh P. a. subsp. austriaca roste na silikátech od Tyrolska po Štýrsko, v západních Alpách v Savojsku a Piemontu jej na silikátech nahrazuje velkokvětý poddruh P. a. subsp. cottianaea. Na vápencích a dolomitech v jihovýchodních Alpách a Dinaridech roste P. a. subsp. austroalpina, zatímco v jihozápadních Alpách a v horách Apeninského poloostrova na podobných horninách najdeme P. a. subsp. millefoliata. Severně a východně od Alp od Harzu po rumunské Karpaty se vyskytuje P. a. subsp. alba, a to převážně na kyselých horninách.
Naše snímky představují poddruh Pulsatilla alpina subsp. schneebergensis D. M. Moser, což je endemit severovýchodních Alp v Rakousku. Vyskytuje se pouze v několika horských skupinách od hornorakouských Totes Gebirge po Vídeňský Sněžník (Wiener Schneeberg) v Dolních Rakousích, zasahuje i na sever Štýrska.
Ekologie: Typickým stanovištěm tohoto poddruhu jsou travnaté nebo kamenité svahy nad horní hranicí lesa; roste na humusem bohatých, karbonátových, sušších a dusíkem spíše bohatších půdách, geologickým podkladem jsou výhradně vápence. Lokality leží v nadmořských výškách 1300–2000 m. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–70 cm vysoká, lodyha je přímá, chlupatá. Přízemní listy 1–2, řapíkaté, trojnásobně zpeřené, úkrojky posledního řádu 2,5–4 cm dlouhé a 2–3 cm široké, i za plodu alespoň na okraji, řidčeji i na ploše brvité, na úkrojcích 3. řádu s 4–7 zuby; pouze úkrojky 1. řádu řapíčkaté. Květy jsou jednotlivé, miskovité, dosahují asi 4,5 cm v průměru, okvětní lístky jsou bílé, vně namodralé. Plodem je ochmýřená nažka.
Ohrožení a ochrana: Ve většině alpských zemí je druh chráněn zákonem (Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko).
Pulsatilla alpinaPulsatilla alpina
Pulsatilla alpina
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Rakousko, Raxalpe).