Syn.: Anemone alba Kern., Anemone scherfelii Ullep., Preonanthus scherfelii (Ullep.) Skalický, Pulsatilla scherfelii (Ullep.) Skalický
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla alpina

Rozšíření: Vyskytuje se pouze ve střední Evropě v horách severně a východně od Alp. Izolovaná populace roste v pohoří Harz ve středním Německu, dále v Krkonoších a v horách karpatského oblouku od Slovenska a Polska přes Ukrajinu až do Rumunska.

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou horské pastviny nad horní hranicí lesa, travnatá místa v karech, sušší loučky v rozvolněném horském lese poblíž jeho horní hranice. Roste na mělkých i hlubších půdách, na silikátových, výjimečně i bazických podkladech ve společenstvech svazů Nardion a Callamagrostion villosae. Kvete v květnu až červnu.

Pulsatilla alpina subsp. alba

Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým, černým čupřinatým oddenkem. Stonek za květu 2–16 cm dlouhý, za plodu 12–33 cm, přímý, načervenalý, měkce bíle huňatý. Přízemní listy nepřezimující, dlouze řapíkaté, čepel v obrysu trojúhelníkovitá, lysá nebo s řídkými krátkými chlupy, 3 četně zpeřená. Lístky stopkaté, 2krát lichozpeřené s 1–2 jařmy, lístečky posledního řádu peřenosečné s hrubě pilovitými úkrojky. Listeny 2–4 v přeslenu, ve střední části stonku, podobné čepeli přízemních listů. Květ 2–5 cm široký, miskovitý, většinou oboupohlavný. Okvětní lístky (úzce) eliptické až obvejčité, 10–27 mm dlouhé, 5–12 mm široké, celokrajné, uvnitř lysé, bílé až nažloutlé (vzácně sírově žluté), vně plstnaté, bílé až nafialovělé. Tyčinky 2,5krát kratší než okvětní lístky, čnělky na konci lysé. Nažky 35–52 mm dlouhé, s protáhlým, mírně zakřiveným chlupatým přívěskem.

Ohrožení a ochrana: V ČR je zařazen k silně ohroženým druhům (C2r), v kategorii ohrožených druhů je chráněn zákonem (§3).

Poznámka: Ohledně jména tohoto koniklece dlouhou dobu nepanovala shoda. Nakonec se ukázalo, že nejstarším použitelným jménem je Anemone alba Kerner, založené na rostlinách ze Sněžky. Zde použité jméno je nejstarší na poddruhové úrovni.

Pulsatilla alpina subsp. alba
Pulsatilla alpina subsp. albaPulsatilla alpina subsp. alba
Pulsatilla alpina subsp. alba

Fotografovali Gabriela Leugnerová, dne 30. 5. 2005 (Česko, Čechy, Krkonoše, u lanovky na Sněžce), a Ladislav Hoskovec, dne 20. 6. 2017 (Krkonoše, okolí Slezského domu).