Syn.: Anemone halleri All.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla halleri

Rozšíření: Západoalpský koniklec, jehož areál se táhne po alpském oblouku od jihu Švýcarska přes západ italských Alp až po francouzské Přímořské Alpy. Právě do přízně tohoto druhu bývají částí literatury řazeny i některé další populace vysokohorských konikleců střední a jihovýchodní Evropy, které jsou nezřídka klasifikovány jako jeho poddruhy; v tradici české a slovenské botaniky jsme zvyklí na ně dosud nazírat jako na samostatné druhy. Patří k nim například východoalpský druh Pulsatilla styriaca (P. h. subsp. styriaca) nebo západokarpatský druh Pulsatilla slavica (P. h. subsp. slavica). Z Krymu je uváděn ještě také druh Pulsatilla taurica (P. h. subsp. taurica), z hor Bulharska a severovýchodního Řecka Pulsatilla rhodopaea (P. h. subsp. rhodopaea).

Ekologie: Roste na subalpínských a alpínských loukách, na kamenitých a skalnatých svazích, v suti, na vápencovém podkladu. Kvete od května do července.

Pulsatilla halleri

Popis: Vytrvalá bylina s podzemním oddenkem a stonkem přímým, 10–20(–40) cm dlouhým, hedvábitě chlupatým, v jehož střední části vyrůstá výrazný listenovitý útvar. Přízemní listy se objevují společně s květy, jsou 1–2krát zpeřené, koncové úkrojky 2–5 mm široké. Květy jsou jednotlivé, nálevkovité, většinou vzpřímené; okvětních lístků je obvykle 6, jsou 2–3 cm dlouhé, světle fialové. Plodem je nažka s ochmýřeným zobánkem.

Ohrožení a ochrana: Ve Francii je tento koniklec druhem zákonem chráněným. Červený seznam IUCN (2014) spojil možná až poněkud zkratkovitě všechny evropské horské koniklecové populace typu Pulsatilla halleri do jediné položky, kterou přiřadil z hlediska ohrožení k druhům méně dotčeným (LC).

Poznámka: Druh se kříží s koniklecem jarním (Pulsatilla vernalis), tyto hybridní rostliny rovněž s bledě fialovými květy (Pulsatilla ×bolzanensis) bývají nižší a podstatně nevýrazněji oděné.
Albrecht von Haller (1708–77), jemuž vzdává poctu druhové jméno, byl švýcarským botanikem.

Pulsatilla halleri
Pulsatilla halleri

Fotografovala Věra Svobodová, dne 25. 6. 2019 (Švýcarsko, Walliské Alpy, okolí Matterhornu).