Syn.: Anemone patens L.
Česká jména: koniklec (Hájek 1562, Huber 1596), koníklec otevřená (Presl 1819, Opiz 1852), sasanka otevřená (Sloboda 1852), koniklec otevřený (Čelakovský 1879, Kubát 2002)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla patens

Pulsatilla patens

Rozšíření: Celá střední, severní a východní Evropa, přilehlejší část Skandinávie, v Asii zasahuje až do západočínské provincie Xinjiang. V Severní Americe se vyskytuje v poddruhu P. p. subsp. multifida v oblasti od Aljašky po Illinois a Nové Mexiko, ve východní Asii se objevuje v poddruzích P. p. subsp. multifida a subsp. flavescens.
V ČR je druh vázán na české termofytikum – pouze severozápadní Čechy (Doupovské hory, České Středohoří, Mimoňsko), vzácně jižně od Prahy.

Ekologie: Tento druh koniklece vyhledává výslunné a suché travnaté porosty, stepní stráně a lesní lemy především v pahorkatině na humusových, minerálních půdách typu ranker. Kvete od dubna do poloviny května.

Popis: Vytrvalá trsnatá bylina, lodyha je hustě bělavě chlupatá, přízemní listy jsou dlanitě trojčetné s 5–15 úkrojky, listy vyrůstají až během květu. Kvete světlejšími fialovými rozevřenými zvonkovitými květy, za špatného počasí jsou květy zavřené. Plodem je nažka.

Ohrožení a ochrana: Koniklec otevřený patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§1). Na Slovensku patří mezi zranitelné druhy a je také chráněn zákonem (VU/§).

Pulsatilla patensPulsatilla patens
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens

Fotografováno v dubnu 2000 a 2003 (Česko, Čechy, Humnický vrch).