Syn.: Anemone pratensis L., Pulsatilla pratensis subsp. nigricans auct., Pulsatilla nigricans auct. non Störck, Anemone nigricans (Störck) Kerner
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica

Rozšíření: Vyskytuje se pouze ve střední Evropě, a to v České republice, v Polsku, Maďarsku, a Německu. U nás roste především ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Na Slovensku roste na jihu a jihozápadě s mírným přesahem směrem na východ.

Ekologie: Roste na suchých půdách stepních stanovišť, na travnatých stráních a lemech lesů, na výslunných skalkách. Kvete od března do května.

Popis: Vytrvalá mírně trsnatá rostlina. Nicí tmavě fialový květ je na bělavé chlupaté stopce vysoké až 15 cm, rostlina je celá hustě chlupatá. Květ je většinou nerozevřený, válcovitě uzavřený, pouze při dokvětu se může zvonkovitě rozevírat. Listy vyrůstají v době květu v přízemní růžici, jsou až dvojnásobně lichozpeřené a mají až 5 jařem s četnými úzkými, max. 3 mm širokými úkrojky.

Ohrožení a ochrana: V horizontu století ustoupil a vymizel z mnoha lokalit a v současné době se vyskytuje na několika málo desítkách lokalit. Jeho ohrožení spočívá především v neobhospodařování stepních lokalit, v zarůstání lesních lemů, v zarůstání prosvětlených lesů, hromadění travní stařiny na lokalitách apod. Dnes na těchto lokalitách téměř neexistuje letní náhodné přepásání, které v minulosti regulovalo křovinaté zarůstání. Dnes je koniklec luční český řazen do kategorie silně ohrožených druhů červeného seznamu (C2b) a je chráněn zákonem jako silně ohrožený druh (§2). Na Slovensku je řazen mezi potenciálně ohrožené druhy (NT) a je zákonem chráněný.

Pulsatilla pratensis subsp.bohemicaPulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pulsatilla pratensis subsp.bohemicaPulsatilla pratensis subsp. bohemica
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica

Fotografovali Petr Krása, dne 10. 4. 2004 (Česko, Čechy, Doupovské hory, Humnický vrch); Ladislav Hoskovec, v dubnu a květnu 2007 (Praha, Prokopské údolí).