Syn.: Pulsatilla schneebergensis (D. M. Moser) Landolt
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Pulsatilla alpina
Rozšíření: Endemit severovýchodních Alp v Rakousku. Vyskytuje se pouze v několika horských skupinách od hornorakouských Totes Gebirge po Schneeberg v Dolních Rakousích, zasahuje i na sever Štýrska.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou travnaté nebo kamenité svahy nad horní hranicí lesa; roste na humusem bohatých, karbonátových, sušších a dusíkem spíše bohatších půdách, geologickým podkladem jsou výhradně vápence. Lokality leží v nadmořských výškách 1300–2000 m. Kvete od května do července.
Pulsatilla alpina subsp. schneebergensis
Popis: Vytrvalá bylina, 30–70 cm vysoká, lodyha je přímá, chlupatá. Přízemní listy 1–2, řapíkaté, trojnásobně zpeřené, úkrojky posledního řádu 2,5–4 cm dlouhé a 2–3 cm široké, i za plodu alespoň na okraji, řidčeji i na ploše brvité, na úkrojcích 3. řádu s 4–7 zuby; pouze úkrojky 1. řádu řapíčkaté. Květy jsou jednotlivé, miskovité, dosahují asi 4,5 cm v průměru, okvětní lístky jsou bílé, vně namodralé. Plodem je ochmýřená nažka.
Ohrožení a ochrana: Podobně jako ostatní poddruhy koniklece alpínského se i na tuto subspecii v Rakousku vztahuje zákonná ochrana.
Poznámka: Z osmi subspecií koniklece alpínského se tento poddruh vyskytuje na vápencích v nejvýchodnější části Alp a vyznačuje se chlupatými listy a relativně menšími bílými květy. Na severozápadě na jeho areál navazuje vápnomilná Pulsatilla alpina subsp. alpina, na jihozápadě rovněž vápnomilná Pulsatilla alpina subsp. austroalpina, zatímco na kyselých horninách centrálního alpského hřebene roste Pulsatilla alpina subsp. austriaca.
Pulsatilla alpina subsp. schneebergensisPulsatilla alpina subsp. schneebergensis
Pulsatilla alpina subsp. schneebergensis
Pulsatilla alpina subsp. schneebergensis
Fotografováno dne 19. 6. 2004 (Rakousko, Raxalpe).