Syn.: Anemone halleri var. styriaca Pritz., Anemone styriaca (Pritz.) Hayek, Pulsatilla halleri subsp. styriaca (Pritz.) Zāmelis
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Pulsatilla styriaca
Rozšíření: V tradičním pojetí endemit rakouského Štýrska, kde se vyskytuje v údolí řeky Mur mezi Štýrským Hradcem (Graz) a Sankt Michael in Obersteiermark, a v údolích několika přítoků. Podle některých nedávných názorů je totožný se slovenským koniklecem Pulsatilla subslavica a také s několika populacemi konikleců v bulharské Staré planině.
Ekologie: Roste na vápencích na skalních teráskách, často ve společnosti pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea) a kostřavy sivé (Festuca pallens), nebo též v reliktních řídkých borových lesích s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a lískou (Corylus avellana).
Pulsatilla styriaca
Popis: Vytrvalá bylina, často s mnohohlavým oddenkem; lodyha je přímá, chlupatá, vysoká za květu 5–20(–30) cm, za plodu (20–)30–50(–70) cm. Přízemní listy vyrůstají současně s květy, jsou řapíkaté, jednoduše zpeřené, s 2(–3) páry úkrojků, nejnižší úkrojky 3klané, takže dohromady je koncových úkrojků 7–20, úkrojky posledního řádu jsou 0,6–1,1 cm široké. Květy jednotlivé, zvonkovité až téměř ploše rozestálé; okvětní lístky jsou (3–)3,5–4(–5) cm dlouhé, obvykle sytě červenofialové. Plodem je ochmýřená nažka.
Ohrožení a ochrana: V Rakousku je druh považován za ohrožený a je zde také chráněn zákonem.
Poznámka: Taxonomie konikleců z okruhu Pulsatilla halleri nepřinesla dosud jednoznačné řešení. V evropských pohořích se nacházejí izolované ostrůvky taxonů z tohoto okruhu s charakteristickou proměnlivostí, které jsou tu a tam v kontaktu s jinými příbuznými druhy a mohou tvořit populace se smíšenými znaky. V jihozápadních Alpách je to Pulsatilla halleri, ve Štýrsku na východě Alp Pulsatilla styriaca. V Západních Karpatech na Slovensku je poměrně vyhraněný typ Pulsatilla slavica, který ale na kontaktu s koniklecem Pulsatilla grandis vytváří přechodný typ Pulsatilla subslavica. Další blízce příbuzné typy jsou známy z Balkánu, ale také z Krymu. Vzájemné vztahy rozlišených taxonů jsou nejasné; je však pravděpodobnější, že populace v oddělených arelách sice vykazují podobné znaky, ale jejich vznik a vývoj proběhl zcela nezávisle. Ztotožnění morfologicky blízkých typů z různých částí areálu nebylo podpořeno genetickou argumentací; proto je na místě k výsledkům jednostranného morfologického pohledu skepse.
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriacaPulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca
Pulsatilla styriaca

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 7. 4. 2018 (Rakousko, Steiermark, Leoben, rezervace Häuselberg).

Literatura:
Tashev A., Höllriegl R. et Fischer M. A. (2015): Pulsatilla styriaca (Ranunculaceae) is a new species for the Bulgarian flora, and conspecific with P. subslavica. – Neilreichia 7: 119–155.