Syn.: Anemone halleri auct. non All., Anemone pulsatilla auct. non L., Pulsatilla grandis auct. non Wender., Pulsatilla halleri subsp. slavica var. slavica auct. non (G. Reuss) Aichele et Schwegler, Pulsatilla slavica auct. non G. Reuss, Pulsatilla slavica subsp. subslavica (Futák ex Goliašová) Dostál
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
České mená: koniklec slovenský úzkolistý (Dostál 1989)
Slovenské mená: poniklec prostredný (Marhold-Hindák 1998)
Pulsatilla subslavica
Rozšírenie: Západokarpatský endemit, vyskytuje sa iba na Slovensku, od Malých Karpát na západe, po Slovenský Kras a stredné Pohornádie na východe.
Ekológia: Rastie na karbonátoch od pahorkatín do horského stupňa, hlavne na skalách a skalnatých stráňach, často v porastoch reliktných borín. Kvitne od februára do začiatku mája.
Pulsatilla subslavica
Opis: Trváca bylina s hrubým podzemkom, v mladosti striebrite chlpatá. V čase kvitnutia je 5–20 cm, neskôr do 50 cm vysoká. Prízemné listy veľmi zriedka už počas kvitnutia (1–1,5 cm), úplne sa vyvíjajú až po odkvitnutí. Stopka listu 4–12 cm dlhá, na báze rozšírená, čepeľ na obryse vajcovitá, 1–2 krát zperená, úkrojky široké 7–12 mm. Vrcholový lístok väčšinou stopkatý. Podkvetné listene 2–3 cm dlhé, rozčlenené na 20–25 čiarkovitých úkrojkov. Kvety sú v priemere 4–7 cm veľké. Okvetné lístky vajcovité, z vonkajšej strany chlpaté, dlhé 3–5 cm, široké 1–2 cm. Plodom sú chlpaté nažky s dlhým príveskom.
Pulsatilla subslavicaPulsatilla subslavica
Pulsatilla subslavica
Ohrozenie a ochrana: Potenciálne ohrozený (NT), zákonom chránený (§), druh európskeho významu (Natura 2000). Ohrozuje ho najmä priama deštrukcia stanovíšť (kameňolomy), menšie populácie môže ohroziť i vykopávanie rastlín do skaliek.
Poznámka: Druh pravdepodobne vznikol krížením Pulsatilla slavica a P. grandis, na okrajoch areálu dochádza aj v súčasnosti k hybridizácii a v populáciách sa často prelínajú rastliny so znakmi zodpovedajúcimi druhom P. subslavica a P. grandis.
Pulsatilla subslavica
Foto: 26. 2. 2008, 8. 3. 2008, 3. 4. 2010, 5. 3. 2011, plody 27. 5. 2007, listy 3. 8. 2011 (Strážovské vrchy, Rokoš).