Syn.: Anemone vernalis L.
Česká jména: koniklec (Hájek 1562, Huber 1596), koníklec jarní (Presl 1819, Opiz 1852), sasanka jarní (Sloboda 1852), koniklec jarní (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: koníklec jarní (Reuss 1853), poniklec jarný (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Pulsatilla vernalis

Rozšíření: Evropa – Pyreneje, Alpy, střední Evropa, jižní Skandinávie, Balkánský poloostrov. U nás jen velmi vzácně, horská var. alpestris v karech Krkonoš a Hrubého Jeseníku, nehorská var. vernalis dnes již jen u Bělé pod Bezdězem a u Vlkova nad Lužnicí.

Ekologie: Na našem území se rozlišují dvě variety tohoto druhu: vyšší pahorkatinná var. vernalis, která roste v borech, v lesních lemech, na vřesovištích a pastvinách – dnes na pokraji vyhynutí; nižší a vzácná horská var. alpestris ze subalpínských společenstev karů. Vždy roste na silikátovém podkladu. V horách jižní Evropy vystupuje až do výšky 2600 m n. m. Kvete od března do července (v závislosti na nadmořské výšce lokality).

Pulsatilla vernalis

Popis: Vytrvalá bylina, celá bělavě chlupatá, stonek za květu 5–24 cm vysoký, za plodu až 30 cm. Listy v počtu 3–10 vyrůstají v přízemní růžici, jsou jednoduše lichozpeřené, s 1–2(–3) jařmy, přezimující. Květy jsou vzpřímené nebo skloněné, nálevkovité až zvonkovité, chlupaté, vně narůžovělé až nafialovělé, uvnitř bělavé. Plodem jsou nažky.

Ohrožení a ochrana: Populace koniklece jarního se stále zmenšuje, je proto zařazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (var. alpestris v kategorii C1b, var. vernalis v kategorii C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku mu připadla kategorie ohroženého druhu, také zde je chráněn zákonem (EN/§), ten chrání koniklec jarní i v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii. Je zapsán také do Červené knihy Ruska.

Pulsatilla vernalisPulsatilla vernalis
Pulsatilla vernalisPulsatilla vernalis

Fotografovali Ladislav Kovář, dne 21. 6. 2005 (Itálie, Dolomity, La Mesola), a Věra Svobodová, dne 25. 6. 2019 (Švýcarsko, Walliské Alpy, okolí Matterhornu).