Syn.: Pulsatilla australis auct. non (Heuff.) Simonk.: Margittai, Soó, Pulsatilla flavescens auct. non (Zucc.) Juz.: Boros, Pulsatilla montana auct. non (Hoppe) Rchb., Pulsatilla pratensis var. atrosanguinea Schur
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Pulsatilla zimmermannii
Rozšírenie: Východopanónsky endemit s centrom rozšírenia v strednej a severnej časti Maďarska. Na sever výskyt zasahuje na juh východného Slovenska.
V ČR nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na Východoslovenskú nížinu, kde prežíva na niekoľkých posledných známych lokalitách v početne obmedzených populáciách. V minulosti bol udávaný aj z južného úpätia Slánskych vrchov.
Ekológia: Vyskytuje sa suchých, výhrevných stanovištiach, v nízkobylinných trávnatých, v minulosti pasených porastoch, na strmších, skalnatých, stepných a lesostepných stráňach. Vyhľadáva sypké, piesočnaté, skeletnaté a nevápenaté pôdy na pieskoch alebo na andezitoch od nížin do pahorkatín.
Pulsatilla zimmermannii
Opis: Trváca, v čase kvitnutia 10–20 cm vysoká, chlpatá rastlina. Po odkvitnutí sa byľ predlžuje do ± 30 cm. Podzemok hrubý, viachlavý. Byľ priama, podkvetné listene členené na ± 30 čiarkovitých, perovito dielnych segmentov. Chlpaté prízemné listy sa vyvíjajú po odkvitnutí, neprezimujú, sú 3–4 × perovito zložené z úzko čiarkovitých, 1–3 mm širokých, končistých lístkov. Kvety polovzpriamené alebo ovisnuté, zvonkovité, okvetné lístky (2–)2,5–3 cm dlhé, dlhšie alebo také dlhé ako tyčinky, na vrchole mierne ohnuté, krvavo tmavočervené až purpurovofialové. Kvitne od marca do apríla.
Pulsatilla zimmermanniiPulsatilla zimmermannii
Ohrozenie a ochrana: Veľmi vzácny druh, ktorý v súčasnosti na Slovensku prežíva na posledných známych lokalitách. Ohrozuje ho predovšetkým sekundárna sukcesia na opustených pasienkoch, nie je zriedkavé ani vykopávanie celých rastlín do záhrad, čo v prípade druhu, ktorý prežíva na niektorých lokalitách iba v niekoľkých jedincoch, môže znamenať vymiznutie. V Červenom zozname SR je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy (CR) a je zákonom chránený. Je tiež zaradený do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Okrem jednej (tu len jeden trs), na všetkých známych lokalitách rastie spoločne s poniklecom lúčnym maďarským (P. pratensis subsp. hungarica). Taxóny sa na lokalitách hojne krížia a prevažnú časť jedincov predstavuje kríženec Pulsatilla ×magyarica J. Wagner. Kríženie prebieha do tej miery, že je obtiažne nájsť čisté rodičovské jedince, zväčša nájdeme prechodné typy medzi oboma taxónmi.
Pulsatilla zimmermannii
Pulsatilla zimmermannii
Foto: 15. 3. a 18. 4. 2008 (Slovensko, Východoslovenská nížina).