Arboretum Püspökszentlászló leží u letního sídelního zámku severně od vesnice Hosszúhetény v pohoří Mecsek. Arboretum je součástí významného chráněného území Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Celé pohoří je hustě zalesněné převážně bukovými, na jižních svazích též dubovými lesy s mnoha ohroženými maďarskými druhy rostlin. Mimo jiné zde leží severní hranice druhu Paeonia banatica.
Püspökszentlászló

Püspökszentlászló

Oblast je na rozdíl od okolní nížiny jen řídce obydlená. Mezi lety 1327 až 1525 se zde nacházelo benediktinské převorství. To bylo během turecké okupace zničeno. Pozdně barokní zámek, kostel a zvonice byly založeny v roce 1727 biskupem Paulem Laszlem, hrabětem Esterházym. Stavby byly dokončeny v roce 1797. V roce 1760 v přilehlé vesnici žilo přes sto lidí, převážně německé národnosti. Arboretum bylo založeno biskupem Samuel Hetyey v roce 1898. Nejstarší stromy pocházejí z tohoto období.
V době rozkvětu arboretum okrašlovaly významné vodní prvky – rybníky a kašna. V padesátých letech 20. století sloužil zámek pro internaci církevních představitelů. V 60. a 70. letech minulého století se o údržbu arboreta staral jezuitský kněz János Neméth.
Zámek je nyní ve špatném technickém stavu, postupně je obnovován za spolupřispění Norských fondů. Obnoveno má být také arboretum a přilehlý rybník. Postupně by zde mělo vzniknout přírodovědné centrum sloužící studentům, ale i jako informační centrum pro návštěvníky.
Püspökszentlászló

Püspökszentlászló

Údolí, ve kterém arboretum leží, má příhodné mikroklimatické podmínky, vlhké a chladnější oproti okolní nížině. To umožňuje bezproblémový růst řady jehličnanů. Bylinné a keřové patro nyní představuje zbytky původních výsadeb.
Ze vzrostlých stromů a keřů stojí za zmínku:

Abies nordmanniana
Cephalotaxus harringtoniana
´Fastigiata´
Corylus avellana ´Fuscorubra´
Cotinus cv.
Cryptomeria japonica
Ginkgo biloba
Laurocerassus officinalis
Liriodendron tulipifera
Picea abies
Pinus nigra
Pinus strobus
Platanus occidentalis
Pseudotsuga menziesii
Thuja plicata
Tilia platyphyllos

Püspökszentlászló