Syn.: Pitcairnia alpestris (Poepp.) L. H. Bailey, Pourretia alpestris Poepp., Puya whytei Hook. f.
Čeleď: Bromeliaceae Juss. – ananasovité
Puya alpestris
Rozšíření: Roste ve střední části Chile v provinciích Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O’Higgins a Maule.
Ekologie: Vyskytuje se v prostředí mediteránního typu klimatu s mírnou vlhkou zimou a horkým suchým létem, snáší poklesy teplot až k -5 °C. Lokality leží v nadmořské výšce 500–2300 m.
Popis: Mohutná monokarpická růžicovitá rostlina, kvetoucí lodyhy dosahující výšky 3(–5) m a průměru až 10 cm. Listy tvoří přízemní růžici, jsou čárkovité, 0,4–1,3 m dlouhé a 3,5 cm široké, na líci tmavozelené, na rubu světlejší, na okraji s hákovitými ostny. Květenství je husté, latovité, nese 15–100 větví 6–32 cm dlouhých, které jsou v horní části sterilní; větve vyrůstají z paždí vejčitých až kopinatých listenů 4–6,5 cm dlouhých a 1,5–2 cm širokých, nesou hvězdovité chlupy; listeny pod 3četnými květy jsou obvykle podlouhlé, 4–20 cm dlouhé, špičaté; kališní lístky jsou kopinaté, 1,8–3,7 cm dlouhé, zelené a na okraji bělavé, poněkud dužnaté, zaokrouhlené, řidčeji hrotité nebo zašpičatělé; korunní lístky jsou špičkami rozestálé, 3,6–5,7 cm dlouhé, dužnaté, ocelově modrozelené; 6 tyčinek je 2,3–3,5 cm dlouhých, s lysými nitkami; semeník je svrchní, s 3dílnou bliznou. Plodem je 3pouzdrá, téměř kulovitá tobolka 1,5–2,5 cm dlouhá.
Využití: Nápadná, velmi ozdobná rostlina, vhodná jako solitéra v oblastech s mediteránním typem klimatu.
Poznámka: K tomuto druhu zřejmě patří většina údajů o výskytu druhu Puya berteroniana, který je novějšími autory považován za velmi vzácného křížence. Ve střední části Chile rostou ještě druhy Puya chilensis se žlutozelenými květy, a dva druhy s květy modrofialovými: Puya coerulea a Puya venusta.
Puya alpestrisPuya alpestris
Puya alpestrisPuya alpestris
Puya alpestris
Puya alpestris
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).

Literatura:
G. Zizka, J. V. Scheider, K. Schulte et P. Novoa (2013): Taxonomic revision of the Chilean Puya species (Puyoideae, Bromeliaceae), with special notes on the Puya alpestris-Puya berteroniana species complex. – Brittonia 66: 387–407.