Syn.: Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir.) Vis., Chrysanthemum rigidum Vis., Chrysanthemum turreanum Vis., Pyrethrum cinerariifolium Trevir.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Pyrethrum cinerariifolium

Rozšíření: Pochází z východního pobřeží Jaderského moře. Areál se táhne od Istrie přes celou chorvatskou Dalmácii, zasahuje i do Bosny a Hercegoviny, na jih do Černé Hory a do Albánie. Pěstuje se a případně zplaňuje v mnoha dalších zemích Evropy (hlavně jižní), ale i v Africe (Keňa, Tanzanie, Rwanda), v Jižní Americe (Ekvádor, Kolumbie) a v Austrálii (na Tasmánii).
Ekologie: Stanovištěm jsou skalnaté a křovinaté svahy, nejčastěji roste na vápencovém podloží. V oblasti druhotného výskytu roste hlavně na rumištích a na okrajích cest.
Pyrethrum cinerariifolium

Popis: Vytrvalá bylina s hlavatým oddenkem, z něhož vyrůstají 15–45 cm vysoké, stříbřitě hedvábitě chlupaté větvené lodyhy. Přízemní listy jsou řapíkaté, v obrysu podlouhlé nebo kopinaté, 10–20 cm dlouhé, obvykle dvakrát peřenosečné až peřenodílné, úkrojky posledního řádu jsou 0,7–2 mm široké; lodyžní jsou střídavé, podobné, ale s kratším řapíkem a jednodušší stavbou. Na koncích větví vyrůstají jednotlivé úbory; zákrov je zvonkovitý, 12–18 mm v průměru, střechovitý, zákrovní listeny jsou kopinaté, 3,5–5 mm dlouhé, vnitřní jsou bělavé, na okraji suchomázdřité; jazykovitých květů bývá 12–15, jsou samičí, s bílou ligulou 8–16 mm dlouhou; květy terče jsou oboupohlavné, trubkovité, 3–5 mm dlouhé, žluté. Nažky jsou 2,5–3,5 mm dlouhé, s 5–7 žebry, na vrcholu s nepravidelně laločnatým blanitým lemem 0,6–1 mm dlouhým.

Využití: Žlázky v úborech obsahují estery pyrethriny, které mají insekticidní účinek. Jsou to dotykové jedy, prudce jedovaté pro hmyz, v nižších než letálních dávkách vykazují účinek repelentní. Jedovaté jsou též pro ryby, naproti tomu na ptáky a savce neúčinkují. Rostlina se dnes místy pěstuje plantážním způsobem a insekticidy se z ní průmyslově vyrábějí. Hlavní produkční oblasti jsou dnes Keňa a Tasmánie.

Tanacetum cinerariifolium
Tanacetum cinerariifolium
Tanacetum cinerariifolium
Tanacetum cinerariifolium

Fotografovali Petra Štěpánková a Vít Grulich, dne 15. 5. 2016 (Černá Hora, Kotor).