Zobrazit místo Queenslandská provincie na větší mapě

Z hlediska vegetačního je Queenslandská provincie Severo- a východoaustralské oblasti nejodlišnější z celé květenné říše Austrálie. Zahrnuje špičku a východní polovinu Yorského poloostrova a svahy na východ od Great Dividing Range až po nejsevernější část Nového Jižního Walesu.
Austrálie
Setkávají se zde staré prekambrické horniny a prvohorní a zčásti i druhohorní vyvřeliny a sedimentární horniny. Klima je ve špičce Yorského poloostrova tropické, monzunové, jižněji spíše subtropické, s výraznými oceanickými rysy.
Queenslandská provincie
Vegetaci nejteplejších a nejvlhčích částí provincie tvoří druhově velmi bohatý a strukturovaný deštný les se zastoupením lián a epifytů; význačné je zastoupení palem (Arecaceae), mezi liánami lze nalézt i reliktní Austrobaileya scandens. Na přechodu do sušších oblastí jsou časté porosty s dominantními druhy rodu Brachychiton (Malvaceae). Ve zdejších blahovičníkových porostech převládají druhy Eucalyptus drepanophylla a Eucalyptus cullenii. Na skalních výchozech nebo na nepropustných jílovitých půdách místy dominují kapinice (Acacia). Na velmi chudých půdách jsou keříčková společenstva se zastoupením drobných myrtovitých (Myrtaceae), v nichž rostou masožravé rostliny, mj. i láčkovka Nepenthes mirabilis. Druhově bohaté jsou i porosty mangrove.
Austrálie
Květena provincie je velmi bohatá, s dvěma endemickými čeleděmi (Austrobaileyaceae a Akaniaceae), z nichž první patří mezi evolučně velmi staré elementy, a asi 90 endemickými rody. Setkávají se v ní typické australské elementy, jako jsou např. rody Eucalyptus a Grevillea (Proteaceae), lze zde najít i starobylé gondwanské prvky, např. Araucaria bidwillii. Květena je však ovlivněna i Paleotropis; mezi paleotropické prvky, které mají vztah ke květeně jihovýchodní Asie, patří např. palmy z rodu Licuala, pandány (Pandanus) i láčkovka Nepenthes mirabilis.
Queenslandská provincie
Queenslandská provincie je na BOTANY.cz zastoupena těmito původními druhy:

Sousedící floristické provincie:

Queenslandská provincie
Fotografovali Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz) a Michaela Češková.