Syn.: Quercus acroglandis Kellogg, Quercus acutiglandis Sarg., Quercus oxyadenia Torr., Quercus pricei Sudw.
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus agrifolia
Rozšíření: Vyskytuje se na nevelkém území podél pobřeží Tichého oceánu v Kalifornii (většina lokalit leží do 100 km od pobřeží), jen velmi omezeně roste i v kalifornském vnitrozemí; nepatrně přesahuje také do přilehlé části Mexika.
Ekologie: Stanovištěm jsou zalesněné svahy kopců nad Pacifikem, také bývá součástí formace chaparral; provází území s mediteránním typem klimatu (mírné vlhké zimy a suchá horká léta). Vystupuje až do nadmořské výšky 1400 m. Žaludy dozrávají v prvním roce.
Quercus agrifolia
Popis: Stálezelený jednodomý keř nebo stromek vysoký (1–)6–20(–25) m; borka je šedá, tmavohnědá až černá, obvykle hladká, řidčeji nepravidelně brázditá; letorosty jsou hnědé až červenohnědé, jemně, někdy ostrůvkovitě pýřité. Listy jsou střídavé; řapík je 0,4–1,5(–1,8) cm dlouhý, plstnatý; čepel je vejčitá, eliptická až téměř okrouhlá, (1,5–)2,5–7,5(–10) cm dlouhá a 1–4 cm široká, obvykle příčně vyklenutá, na líci lysá, drsná, na rubu někdy v úžlabí žilek s chomáčky chloupků, na bázi zaokrouhlená až srdčitá, na okraji většinou krátce ostnitě zubatá (až s 24 zoubky), řidčeji celokrajná, na vrcholu obvykle tupá. Samčí květy tvoří úžlabní, 5–10 cm dlouhé jehnědy, jejich kalich je srostlý; tyčinek je 4–6. Samičí květy jsou jednotlivé nebo ve skupinkách po 3, mají rovněž srostlý kalich, gyneceum srůstá z 3 plodolistů. Číška žaludu je čihovitá až miskovitá, 0,9–1,3 cm hluboká; tělo žaludu je podlouhle válcovité až kuželovité, 1,5–3,5 cm dlouhé a 1–1,5 cm široké, na vrcholu špičaté.
Využití: Vzhledem k tomu, že kmeny jsou často pokroucené, nemá tento dub až takový význam v dřevařství. Dnes se využívá hlavně k zalesňování narušených ploch v území s adekvátními klimatickými podmínkami.
Poznámka: Jedna z hlavních dřevin teplomilných tvrdolistých madreanských lesů, obdoby původních lesních porostů ve Středozemí, v nichž jsou rovněž zastoupeny stálezelené duby, zejména Quercus ilex. Patří do skupiny tzv. černých dubů.
Quercus agrifolia
Quercus agrifolia
Fotografováno dne 22. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).