Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica
Rozšíření: Vyskytuje se v poloostrovní jižní Itálii v provinciích Puglia, Basilicata, Calabria, a dále na Sicílii v pohořích Nebrodi a Madonie.
Ekologie: Roste v horských lesích na kyselých podkladech, porostotvorná dřevina zejména na místech často ovlivňovaných mlhami; velmi často sousedí s acidfilními bučinami. Lokality leží v nadmořské výšce 1000–1600 m. Dlouhověký strom, jsou známi jedinci o stáří 650–750 let.
Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica
Popis: Statný opadavý jednodomý strom, dorůstá výšky až 30 m; borka je brázditá, šedohnědá; mladší větve jsou hnědočervené, lesklé, s příčnými lenticelami asi 1 mm dlouhými; letorosty jsou lysé. Listy jsou střídavé, řapíkaté, lysé; čepel je v obrysu obvejčitá, peřenolaločnatá, 8–11 cm dlouhá a 4–6 cm široká, tmavozelená, na bázi klínovitá až uťatá, s 5–7 páry oblých úkrojků, na vrcholu zaokrouhlená; řapík je 1–1,8 cm dlouhý. Samčí květenství představuje jehněda, samčí květy mají 5–6četné okvětí, jeho cípy jsou 1,2–1,8 mm dlouhé, zastřihovaně zubaté; samičí květy jsou obvykle po 3–7 přisedlé. Žaludy jsou elipsoidní až skoro kulovité, asi do poloviny ukryté do číšky; šupiny číšky jsou střechovité, kopinaté, 1–2,5 mm dlouhé.
Poznámka: Nejnápadnější odlišností tohoto poddruhu od typického dubu zimního jsou červenavé mladé větvičky, na úrovni populací se liší dalším souborem kvantitativních znaků. Taxon byl popsán teprve v roce 1999 a spadají pod něj autochtonní populace dubu zimního z nejjižnější části areálu.
Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica
Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica
Quercus petraea subsp. austrotyrrhenica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, Polizzi Generosa, Vallone Madonna degli Angeli).