Syn.: Quercus conferta Kit., Quercus dalechampii var. hungarica (Hubeny) Soó, Quercus esculus Pollini, Quercus farnetto Ten., orth. var., Quercus hungarica Hubeny, Quercus pannonica Endl., Quercus slavonica Kit. ex Borbás, Quercus toza subsp. conferta (Kit.) Nyman
Česká jména: dub balkánský, dub uherský (Kubát 2002)
Slovenská jména: dub balkánsky (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus frainetto
Rozšíření: Druh jihovýchodní Evropy a severního Turecka, na sever areál zasahuje až na Slovensko, objevuje se vzácně ještě i na jižní Moravě, i když zde je již jeho původnost nejistá. Jinde u nás je vysazován v zahradách a parcích, je to dřevina dosti dekorativní, jistě jeden z nejkrásnějších dubů.
Ekologie: Roste v opadavých lesích, na suchých slunných svazích, na minerálně bohatých, propustných půdách.
Quercus frainetto
Popis: Opadavý strom dosahující výšky až okolo 40 m, s borkou šedohnědou, větvemi přímými, štíhlými a letorosty plstnatými. Listy jsou nahloučené na konci větví, jen krátce řapíkaté, peřenodílné, tvarově proměnlivé, 10–18(–25) cm dlouhé a 6–12 cm široké, na bázi srdčité, se 7–9 páry úzkých laloků, na vrcholu zaokrouhlené, na líci olysalé, na rubu pýřité až olysalé; palisty jsou čárkovité, huňaté. Samčí jehnědy jsou až 7 cm dlouhé, okvětí s 6–8 cípy, tyčinek je 5–10, samičí květy jsou nahloučené, okvětí je 5–8laločné, čnělky jsou 3, volné. Plody vyrůstají po 2–6 v paždí horních listů, číška je nálevkovitá, asi 12 mm dlouhá, šupiny jsou čárkovité, pýřité, od číšky mírně odstávající, žalud je vejcovitý, až 25 mm dlouhý.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2017) hodnotí tento dub z hlediska ohrožení jako druh méně dotčený (LC), ve slovenském Červeném seznamu (2015) je klasifikován jako druh zranitelný (VU), v této zemi je i zákonem chráněný.
Poznámka: Fotografovaný jedinec patří k památným stromům.
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Quercus frainetto
Fotografováno dne 15. 9. 2018 (Praha-Smíchov, Palata).