Syn.: Quercus lutescens M. Martens et Galeotti, Quercus retusa Liebm., nom. illeg.
Čeleď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus oleoides
Rozšíření: Areál se táhne od jižního Mexika po západní Kostariku.
Ekologie: Roste ve světlých lesích v územích s výraznou suchou periodou, na severozápadě areálu především spolu s borovicí Pinus caribaea, dále na jihovýchodě na okrajích savany, na mělkých kamenitých půdách, velmi často v sukcesních stádiích vegetace na mladších lávových proudech; lokality leží v nadmořských výškách do 800 m. Velmi dobře snáší lesní požáry.
Quercus oleoides
Popis: Stálezelený keř nebo menší, často mnohokmenný strom s hustou korunou, dorůstá výšky 8–15 m a kmen může mít v průměru až 80 cm; borka je tmavošedá, drsná, brázditá; letorosty jsou pokryté hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, podlouhlé až obvejčité, 4–11 cm dlouhé a 2–5 cm široké, kožovité, tlusté, na líci tmavozelené, zejména na spodní straně s drobnými šedavými hvězdovitými chlupy, na bázi klínovité, celokrajné nebo s několika drobnými zoubky, na vrcholu většinou zaokrouhlené až vykrojené, někdy s nasazenou špičkou. Samčí jehnědy jsou 2–4 cm dlouhé, mají chlupaté vřeteno a nesou velmi drobné, stěsnané květy s krátkými tyčinkami. Samičí jehnědy jsou 0,3–3 cm dlouhé, nesou 1–6 květů, které jsou asi 7 mm dlouhé. Žaludy dozrávají v následujícím roce, mají tlusté stopky, jsou až 3 cm dlouhé a 1,5 cm široké, se zašpičatělým vrcholem; číška je 7–12 mm dlouhá a 12–17 mm široká.
Quercus oleoides
Quercus oleoidesQuercus oleoides
Využití: Dřevo tohoto dubu je tvrdé a extrémně těžké, těžko se opracovává, při vysýchání se smršťuje, ale je velmi trvanlivé. Vyráběly se z něj železniční pražce, stavební konstrukční prvky, sudy, násady na zemědělské nástroje, ale i dřevěné uhlí.
Poznámka: V Kostarice roste asi 15 druhů dubů, Quercus oleoides je mezi nimi jediný stálezelený. Ostatní opadavé druhy jsou vázané na mlžné lesy ve vyšších nadmořských výškách a nesestupují pod 500 m n. m.
Quercus oleoides
Quercus oleoides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 2. 2009 (Kostarika, NP Rincón de la Vieja, Azufrales).