Syn.: Quercus brutia Ten. sensu Griseb., Quercus penduculata subsp. pedunculiflora (K. Koch) Maire et Petitm., Quercus robur subsp. pedunculiflora (K. Koch) Menitsky
Čeľaď: Fagaceae Dumort. – bukovité
Quercus pedunculiflora
Rozšírenie: Balkánsky polostrov, Rumunsko, odkiaľ preniká do strednej Európy, Krym, pobrežie Malej Ázie, Kaukaz. V ČR nepôvodný, v SR nížiny a pahorkatiny teplých oblastí.
Ekológia: Drevina náročná na teplo. Rastie na hlbokých, živinami bohatých pôdach nížin a pahorkatín. Znáša mierne zatienenie.
Opis: Strom vysoký do 30 m, podobný dubu letnému. Borka rozpukaná, černastá. Jednoročné konáriky holé, s pomerne veľkými lenticelami. Púčiky vajcovité, často nezreteľne hranaté, 5–8 mm dlhé. Prílistky opadavé. Listy stopkaté, stopka 4–10 mm dlhá. Listová čepeľ široko elipsovitá až obrátene vajcovitá, na báze výrazne uškatá, nepravidelne laločnatá, na líci zelená, matná, na rube modrastá, krátko chlpatá, neskôr lysavejúca. Samčie jahňady stopkaté, stopka plstnatá, tyčinkovité kvety 6-početné. Samičie jahňady stopkaté, piestikovité kvety s okvetím 6–8 početným, plody 1–4. Stopka súplodia tenká, dlhá 60–90 mm, zväčša dlhšia ako polovica čepele listu. Čiaška polguľovitá, s priemerom 10–15 mm, šupiny čiašok okrúhlasté až vajcovité, bázami zrastené, na vrchole voľné, v na báze čiašky tvoria valy. Žalude elipsoidné, 20–27 mm dlhé, hnedé, niekedy pozdĺžne tmavo pruhované.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je zaradený medzi potencionálne ohrozené druhy (NT). Zákonom chránený je na Slovensku a v Srbsku.
Zámeny: Druh často nerozlišovaný od Quercur robur. Líši sa šupinami čiašok trvale plstnatými, na báze čiašky usporiadanými do valov a stopkami súplodia dlhými 60–90 mm.
Poznámka: Názory na pôvodnosť výskytu a zastúpenie na Slovensku sa rôznia, niektorí autori pôvodnosť spochybňujú. Populácie so zhrubnutými šupinami čiašok priradzujú ku Quercus robur f. tubulosa (Schur) O. Schwarz alebo Quercus robur f. brevipedunculata (Lasch) O. Schwarz.
Quercus pedunculifloraQuercus pedunculiflora
Quercus pedunculiflora
Fotené 5. 9. 2009 (Slovensko, Dúbrava).