Syn.: Bryodes minutissima Phil., Quinchamalium patagonica Berg
Čeleď: Schoepfiaceae Blume
Taxonomická poznámka: Rod Quinchamalium byl donedávna zařazován do čeledi Santalaceae, ale na základě studia molekulárních znaků byl přeřazen spolu s rodem Arjona do čeledi Schoepfiaceae (rod Schoepfia byl doposud nejčastěji řazen do čeledi Olacaceae). Náleží sem tedy nyní tři rody a 35–40 druhů (databáze POWO jich v roce 2019 uvádí 35, viz však poznámka k druhu níže), rozšířených od Floridy a severního Mexika až po Ohňovou zemi, a dále ve východní Asii od Koreje a Japonska po Sumatru.

Quinchamalium chilense

Rozšíření: Roste v Jižní Americe podél hřebene And v jihozápadní Bolívii, v Argentině a Chile, přibližně od 26. po 49. rovnoběžku.

Ekologie: Vyskytuje se na suchých stanovištích s ročním úhrnem srážek 400–800 mm, se srážkovým maximem v zimě, vyžaduje plné slunce. Vystupuje až do nadmořské výšky 3800 m.

Quinchamalium chilense

Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina s větvenými lodyhami dorůstajícími výšky až 45 cm. Listy jsou střídavé, dužnaté, přisedlé, čárkovitě kopinaté, 0,5–3,5 cm dlouhé, světle zelené až červenohnědé, celokrajné. Květenství představuje zkrácený, téměř kulovitý chocholík na vrcholu lodyhy; květy jsou oboupohlavné, 5četné; kalich je drobný; koruna je řepicovitá až trubkovitá, 0,7–1,5 cm dlouhá, žlutá až oranžová; tyčinek je 5; semeník je spodní. Plodem je drobná nažka.

Poznámka: V rodu Quinchamalium byl v minulosti rozlišován větší počet druhů, někteří badatelé jich uvádějí kolem 25. Analýza morfologických dat ukázala, že mezi rozlišovanými odchylkami existují plynulé přechody, a bylo navrženo pojetí s jediným široce pojímaným a rozšířeným druhem, jehož areál zasahuje na sever až do Peru. Zcela nedávná studie ale zase ukázala, že v morfologické proměnlivosti jsou skryty minimálně dva geneticky odlišné typy, které je vhodné rozlišovat na druhové úrovni (cryptic species); tyto typy se odlišují také ekologickými nároky a areálem.

Quinchamalium chilense
Quinchamalium chilense

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 26. 2. 2012 (Argentina, provincie Neuquén, Parque Nacional Lanín).