Syn.: Acia membranacea (Bull.) P. Karst., Basidioradulum molare (Chaillet ex Fr.) H. Furuk., Cerocorticium molare (Chaillet ex Fr.) Jülich et Stalpers, Hydnum membranaceum Bull., Hydnum rude (Pers.) Duby, Radulum membranaceum (Bull.) Bres., Radulum molare Chaillet ex Fr., Radulum rude (Pers.) S. Lundell, Sistotrema crustaceum Pers., Sistotrema rude Pers., Xylodon membranaceus (Bull.) Chevall.
Čeleď: Pterulaceae Corner – štětináčkovité
Radulomyces molaris
Rozšíření: Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní polokoule.
Ekologie: Roste hojně skoro po celý rok na spodní straně spadlých dubových větví i mrtvých větvích ještě na stromech. Občas se najde i na jiných listnatých a ovocných stromech.
Popis: Plodnice jsou na kůře rozlité, v mládí okrouhlé, později nepravidelné, ale ostře ohraničené, mají průměr 5–12 cm. Jsou tvrdé a voskovité, silně hygrofánní, za suchého počasí okraje odstávají od substrátu. Z plodnic vyrůstají hrbolky až tupé ostny, které jsou 2–3 mm dlouhé, válcovité nebo kuželovité, často spolu srostlé, na vrcholu bývají brvité. Barva plodnic je bělavá až světle okrová, často s tenkým bílým okrajem, v dospělosti šedookrová. Dužina je tenká, voskovitá, bělavá, výtrusný prach je bílý, výtrusy bezbarvé, elipsovité, 8,3–11 × 5,5–7 µm.
Záměny: Podobný je kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula), ten má oválné plodnice, spíše plstnaté, mají bílý vláknitý okraj, ostnité útvary jsou šídlovité, zpravidla ve středu plodnice vyšší.
Poznámka: Je to nejedlá houba.
Radulomyces molaris
Radulomyces molaris
Fotografováno dne 20. 1. 2008 (u Roztok).