Syn.: Hecatonia aconitifolia Schur, Ranula aconitifolia Fourr.
České jména: pryskyřník omějolistý (Kubát 2002)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus aconitifolius
Rozšíření: Roste v evropských pohořích, zejména v Pyrenejích a Alpách (zde na východ až do Dolních Rakous a Slovinska), přesahuje do Jury a na Šumavu. V České republice roste jako alpský migrant pouze v Novohradských horách, na Vyšebrodsku a v jihovýchodní části Šumavy. Zatímco v masivu Smrčiny je ještě dosti hojný, dále k severozápadu postupně vyznívá, nejzazší lokality najdeme pod Knížecími Pláněmi. Na Slovensku se nevyskytuje.
Ekologie: Vyskytuje se na lesních prameništích i na prameništích v loukách, zejména v horském stupni, nejčastěji na kyselých půdách. Najdeme jej na slunci i na zastíněných stanovištích. Na lokalitách často roste velmi pospolitě.
Ranunculus aconitifolius
Popis: Drobnější vytrvalá bylina. Lodyha je 20–50 cm vysoká, listy jsou dlouze řapíkaté, 3–6dílné, úkrojky čepele jsou většinou trojlaločné, laloky jsou široce kopinaté, 4–6 cm dlouhé. Květní stopky jsou jen 1–3krát delší než laloky nejvýše postavených listů, jsou výrazně odstále pýřité. Květy jsou pětičetné, kališní lístky jsou na vnější straně roztroušeně chlupaté, korunní lístky jsou vejčité, 8–10 mm dlouhé. Nažky jsou v obrysu vejčité, 3–4 mm dlouhé, smáčknuté, s krátkým, asi 1 mm dlouhým zakrouceným zobánkem.
Ranunculus aconitifoliusRanunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Záměny: Často zaměňovaný s pryskyřníkem platanolistým (Ranunculus platanifolius), s nímž byl v minulosti někdy spojován do jednoho druhu a oddělován pouze na úrovni poddruhů. Liší se od něj listy s řapíčkatě zúženou bází prostředního listového laloku a především kratšími, odstále chlupatými květními stopkami. Oba druhy se zpravidla nevyskytují společně: zatímco pryskyřník platanolistý najdeme především v nivách podél potoků (a to zpravidla jednotlivé rostliny), pryskyřník omějolistý roste na lučních či lesních prameništích a tvoří často početné kolonie. Mnoho mylných starších údajů vzniklo proto, že oba taxony nebyly rozlišovány na úrovni druhové (např. ve staré Dostálově Květeně a následných Klíčích) a pryskyřník platanolistý byl chápán jen jako poddruh (jako Ranunculus aconitifolius subsp. platanifolius).
Ohrožení a ochrana: V ČR jde o velmi lokální druh, proto je v Červeném seznamu řazen mezi druhy ohrožené (C3).
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus aconitifolius
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 18. 6. 2006 (Rakousko, Totes Gebirge: Warscheneck), 20. 6. 2005 (Vyšebrodsko, Kapličky) a 16. 5. a 5. 9. 2010 (Šumava, Smrčina).